מידע והלכה » בשר וחלב » מיקסר, בלנדר ומקציף

מיקסר, בלנדר ומקציף

כאשר משתמשים בכלים אלו למאכלים קרים בלבד, ניתן להשתמש באותו הכלי גם לחלבי וגם לבשרי, כאשר מנקים אותם ואת כל מרכיביהם היטב בין מאכל למאכל. 
אמנם כאשר משתמש בהם גם למאכלים בשריים / חלביים חמים, או חריפים יש לייחד כלים שונים לבשר ולחלב.

 

טבילת כלים -
המכשירים הללו אינם טעונים טבילה, למעט כאשר הם עובדים על בטריות, שאז אם הם מיוצרים בחו"ל או על ידי גויים יש לטובלם
במים לפני השימוש. (כדאי להמתין מעט אחר הטבילה לפני שמפעילים אותם, על מנת שלא ייהרסו).

© כל הזכויות שמורות לכושרות