שאל את הרב » חלב נוכרי בימינו

חלב נוכרי בימינו

 • תוכן השאלה
 • מדוע אסור חלב נוכרי או אבקת חלב נוכרי בימינו?
  -ידוע היתר של הרב פיינשטין שמשום שכיום יש פיקוח ממשלתי על המוצרים אין חשש, כנגדו אומרים שזאת גזרה ולא תקנה וגם אם בטל הטעם לא בטלה גזירה.
  אבל יש תוספות במסכת ביצה דף ל.- ד''ה-תנן אין מטפחין ואין מרקדין. -פרש"י שמא יתקן כלי שיר ומיהו לדידן שרי דדוקא בימיהן שהיו בקיאין לעשות כלי שיר שייך למגזר אבל לדידן אין אנו בקיאין לעשות כלי שיר ולא שייך למגזר:
  כלומר אם היום לא שייך הטעם לגזור אין בזה איסור, מדין מילתא דלא שכיחי לא גזרו בהו רבנן. והרי שהיום לא שכיח שבמקום עם פיקוח ממשלתי על החלב יכניסו חלב טמא .
  אמקד את השאלה-
  למה בכל זאת אוסרים חלב נוכרי/ אבקת חלב נוכרי? הרי לא שייך לגזור.
 • תוכן התשובה
 • שלום

  יש כמה מאמרים שסוקרים את הנושא באתר,

  מצ"ב קישור לאחד מהם

  https://www.kosharot.co.il/index2.php?id=71723&lang=HEB
 • התשובה התקבלה מרבני כושרות
 • בתאריך כח תמוז התשעח
 • ונכונה לעת כתיבתה, לאחר זמן יש להתעדכן שנית.

 • כדי לקבל מענה זמין, לשמוע ולהתעדכן על עולם הכשרות הצטרפו לקבוצות הווצאפ שלנו.
  להצטרפות לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לכושרות