מעבדת החרקים » כמה חרקים יש בירק עלים ללא פיקוח?

כמה חרקים יש בירק עלים ללא פיקוח?

מעבדת כושרות

השולחן ערוך (יו"ד פד, ח) כותב: "כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהם מחוברים, לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו שמא יש בו תולעת". מאחר ורמת הנגיעות בירקות עלים שאינם מפוקחים גבוהה באופן עקבי, ועד כה לא נמצא הנקיון שיסיר מהם את כל החרקים – איננו מרבים לבדוק ולעקוב אחר מצב הנגיעות בהם.

אחר שנוכחנו שדברים הפשוטים לנו אינם ברורים לכלל הציבור, וישנם כאלו (לעיתים אף מורי הוראה) הפועלים לאור הנחות קדומות בדבר סוגי החרקים, דרכי הנקיון, או מיני הירקות הנגועים – אנו רואים לנכון לשתף את הציבור בממצאי הבדיקות בירק עלים שאינו מפוקח. מן התוצאות דלהלן לא ניתן להסיק על דרכי בדיקת הירק ונקיונו, לשם כך יש לבצע בדיקות ארוכות טווח, להכיר את סוגי החרקים (אלו שאינם יורדים בשטיפה), לקחת בחשבון את הבדלי הנגיעות בין העונות, ועוד. כאמור, עד כה לא נמצא הנקיון המועיל לכך!

הבדיקות מתבצעות לאחר השריה של הירק במי סבון, ושטיפה תחת זרם מים. כך שהממצאים בבדיקה הראשונה מעידים לנו על כמות החרקים המצויים בירק בעת שהוא בשוק, ואילו הממצאים בבדיקות הבאות מעידים לנו על כמות החרקים הנותרת לאחר השריה ושטיפה. (לדוגמא: ממספר החרקים שירדו בשטיפה השלישית נוכל ללמוד כמה נותרו למרות השטיפה הראשונה והשניה). מאחר והבדיקה אינה מתבצעת על גבי הירק עצמו, אלא במי השטיפה – גם תוצאה נקיה אינה מעידה בהכרח על כך שהירק נקי, ויתכן שנותרו עליו חרקים הנאחזים בו ואינם יורדים בשטיפה.

כמות הבדיקות אותה אנו מבצעים אמורה לשקף את התוצאות בהן יפגש הצרכן הפרטי אם יאכל ירק זה, משום כך איננו בודקים יותר מארבע שטיפות, מתוך הנחה שהציבור לא ישטוף את הירק יותר משלש פעמים. במקרים בהם לא היה צורך בכל הבדיקות, כגון: תוצאה נקיה, אי אפשר לבצע שטיפה נוספת (למשל: כרובית וברוקולי לאחר פירוקם), או לחלופין כאשר נמצאה תוצאת נגיעות חריגה שהתוצאות הבאות לאחריה אינן נתונות בספק – נמנענו מלבצע בדיקות נוספות לשווא.

כל החרקים המצוינים להלן הינם כאלו שזוהו בעין רגילה ללא אמצעי עזר. באופן כללי ניתן לחלק את החרקים המצויים בירק העלים לשתי קבוצות:

  1. חרקים שיורדים בשטיפה יסודית בסבון, כגון: זבובונים (3–7 מ"מ), חיפושיות (0.5–7 מ"מ), זחלי עש (1–1.5 מ"מ), תריפסים (0.5–5 מ"מ), פסוקאים (1–10 מ"מ), רימות וזחלים (2–12 מ"מ), האקרית השקופה והאדומה (0.2–0.5 מ"מ).
  2. חרקים שבתוך העלה או הנאחזים בירק ואינם יורדים בשטיפה כלל (גם לא על ידי שפשוף) כגון: כנימת עלה (1–10 מ"מ), כנימת עש הטבק (1–7 מ"מ), חלק מסוגי האקריות, וזבוב המנהרות (2 מ"מ) .

כאשר אנו מוצאים חרקים מהסוג השני נוכל לדעת שאין אפשרות להכשיר את הירק באמצעות שטיפה. אך כפי שניתן לראות בטבלה דלהלן כאשר ישנה כמות גדולה של חרקים על גבי הירק – גם כאלו שבאופן תיאורתי אמורים לרדת בשטיפה – נותרים לאחר השטיפה הראשונה, ולעיתים אף לאחר השלישית והרביעית.

 

תאריך

המוצר

כמות

שטיפה ראשונה

שטיפה שנייה

שטיפה שלישית

שטיפה רביעית

ר"ח ניסן תשע"ז

חסה רגילה

2 ראשים

6 טריפסים,
6 עכבישים,
3 זבובים,
19 כנימות עלה,
פסוק 1,
7 רימות,
סה"כ למעלה מ100 חרקים

7 עכבישים,
15 כנימות עלה,
גולם רימה 1.
סה"כ 23 חרקים

עכביש 1,
5 כנימות עלה,
תולעת 1.
סה"כ 7 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

ר"ח ניסן תשע"ז

חסה רגילה

4 ראשים

8 טריפסים,
3 עכבישים,
107 כנימות עלה,
2 פסוקים,
16 רימות,
סה"כ למעלה מ136 חרקים

2 טריפסים,
כנימת עלה 1,
סה"כ 3 חרקים

לא נמצאו חרקים

לא נמצאו חרקים

ר"ח אייר תשע"ז

חסה ערבית

ראש

106 טריפסים,
117 עכבישים,
3 זבובים,
118 כנימות עלה,
סה"כ למעלה מ344 חרקים

4 טריפסים,
5 עכבישים,
זבוב 1,
2 כנימות עלה.
סה"כ 12 חרקים

4 טריפסים,
2 עכבישים,
2 כנימות עלה.
סה"כ 8 חרקים

טריפס 1,
עכביש 1,
כנימת עלה 1,
סה"כ 3 חרקים

י"ב אייר תשע"ז

חסה ערבית

3 ראשים

למעלה מ150 טריפסים,
3 עכבישים,
זבוב 1,
5 כנימות עלה,
3 נמלים.
סה"כ למעלה מ162 חרקים

43 טריפסים,
כביש 1,
זבוב 1,
כנימת עלה 1
סה"כ 46 חרקים

34 טריפסים,
2 כנימות עלה.
סה"כ 36 חרקים

8 טריפסים.
סה"כ 8 חרקים

ח' ניסן תשע"ז

לבבות חסה

2 ראשים

58 טריפסים,
2 עכבישים,
15 כנימות עלה.
סה"כ לפחות 75 חרקים

4 טריפסים,
3 כנימות עלה.
סה"כ 7 חרקים

לא נמצאו חרקים

טריפס 1,
סה"כ חרק 1

כ"ה בטבת התשע"ח

חסה רגילה

כמות קטנה

3 טריפסים,
2 עכבישים,
כנימת עש הטבק 1.
סה"כ: 6 חרקים.

אקרית אדומה 1.
סה"כ: חרק 1.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כ"ה בטבת התשע"ח

חסה מסולסלת

כמות קטנה

2 כנימות עלה,
אחר 2.
סה"כ: 4 חרקים.

1 כנימות עלה,
אחר 1.
סה"כ: 2 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ו' אייר תשע"ז

סלרי

1 חבילה

16 טריפסים,
1 אקרית שקופה,
3 עכבישים,
12 כנימות עלה,
1 כנימת עש טבק.
סה"כ 33 חרקים

טריפס 1,
כנימת עלה 1
סה"כ 2 חרקים

1 גולם של עש הטבק.
סה"כ חרק 1

טריפס 1,
כנימת עלה 1,
סה"כ 2 חרקים

ז' אייר תשע"ז

סלרי

1 חבילה

44 עכבישים,

זבוב 1,
7 כנימות עלה,
כנימת עש הטבק 1,
2 רימות.
סה"כ 55 חרקים

10 עכבישים,
כנימת עלה 1,
2 כנימות עש הטבק.
סה"כ 13 חרקים

3 עכבישים,
2 כנימות עש הטבק.
סה"כ 5 חרקים

כנימת עש הטבק 1.
סה"כ חרק 1

י"ח אדר תשע"ז

פטרוזיליה

צרור 1

7 עכבישים,
4 כנימות עלה,
14 כנימות עש הטבק.
סה"כ 25 חרקים

2 כנימות עש הטבק,
סה"כ 2 חרקים

כנימת עש הטבק 1.
סה"כ חרק 1

לא נמצאו חרקים

כ"ט ניסן תשע"ז

פטרוזיליה

2 צרורות

16 טריפסים,
3 עכבישים,
4 זבובים,
4 כנימות עלה,
38 כנימות עש הטבק,
3 זחלי עש,
2 רימות.
סה"כ למעלה 70 חרקים

2 טריפסים,
3 זבובים,
2 כנימות עלה,
32 כנימות עש הטבק.
סה"כ 39 חרקים

2 עכבישים,
כנימת עלה 1,
8 כנימות עש הטבק.
סה"כ 11 חרקים

טריפס 1,
עכביש 1,
זבוב 1,
4 כנימות עש הטבק.
סה"כ 7 חרקים

ט"ו סיוון תשע"ז

פטרוזיליה

2 צרורות

למעלה מ200 טריפסים,
7 זבובים,
למעלה מ300 כנימות עש הטבק,
נמלה 1,
5 טריפסים,
זחל עש 1,
סה"כ למעלה מ514 חרקים

למעלה מ80 טריפסים,
למעלה מ400 כנימות עש הטבק.
סה"כ למעלה מ480 חרקים

4 טריפסים,
50 כנימות עש הטבק,
סה"כ 54 חרקים

14 טריפסים,
למעלה מ87 כנימות עש הטבק,
2 זחלים.
סה"כ למעלה מ103 חרקים.

ח ניסן תשע"ז

כוסברה

צרור 1

16 עכבישים,
11 כנימות עלה,
סה"כ 27 חרקים

עכביש 1,
כנימת עלה 1,
סה"כ 2 חרקים

לא נמצאו חרקים

לא נמצאו חרקים

י' ניסן תשע"ז

כוסברה

צרור 1

7 עכבישים,
18 כנימות עלה,
6 רימות.
סה"כ 31 חרקים

3 כנימות עלה,
רימה 1.
סה"כ 4 חרקים

לא נמצאו חרקים

לא נמצאו חרקים

ד' אייר תשע"ז

כוסברה

2 צרורות

למעלה מ100 טריפסים,
2 זבובים,
3 כנימות עש הטבק,
4 ג'וקים ונמלים,
סה"כ למעלה מ109 חרקים

60 טריפסים,
2 עכבישים,
9 כנימות עש הטבק,
1 זחל עש.
סה"כ 72 חרקים

13 טריפסים
סה"כ 13 חרקים

5 טריפסים.
סה"כ 5 חרקים

כ"ה בטבת התשע"ח

כוסברה

צרור 1

7 טריפסים,
7 עכבישים,
3 זבובים,
27 כנימות עלה,
46 כנימות עש הטבק,
סה"כ: 90 חרקים.

טריפס 1,
2 כנימות עלה,
2 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 5 חרקים.

7 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 7 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

כ אדר ב התשעו

כרוב לבן

1 ראש

94 טריפסים.
סה"כ 94 חרקים.

3 טריפסים.
סה"כ 3 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כ"ה אייר תשע"ז

כרוב לבן

1 ראש

94 טריפסים,
סה"כ 94 חרקים

15 טריפסים,
סה"כ 15 חרקים

6 טריפסים,
סה"כ 6 חרקים

7 טריפסים,
סה"כ 7 חרקים

ד׳ במרחשוון התשע"ח

כרוב לבן

1 ראש

12 טריפסים

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כ"ח במרחשוון התשע"ח

כרוב לבן

1 ראש

3 טריפסים.
סה"כ: 3 חרקים

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ז' בשבט התשע"ח

כרוב לבן

1 ראש

21 טריפסים,
2 עכבישים.
סה"כ: 23 חרקים.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

יא אייר התשע"ו

כרוב סגול

1 ראש

למעלה מ400 טריפסים,
12 עש הכרוב.
סה"כ: למעלה מ412 חרקים.

15 טריפסים.
סה"כ 15 חרקים.

12 טריפסים
סה"כ 12 חרקים.

25 טריפסים.
סה"כ: 25 חרקים.

א׳ במרחשוון התשע"ח

בזיליקום

3 גבעולים

10 אקריות אדומות,
1 כנימת עש הטבק,
4 חדקנית,
ג׳וק 1,
גולם 1,
סה"כ: 17 חרקים.

טריפס 1,
6 כנימות עש הטבק,
חדקנית 1,
גולם 1.
סה"כ: 9 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ג׳ במרחשוון התשע"ח

לימונית

3 גבעולים

כנימת עש הטבק 1,
כנימת עש 1.
סה"כ: 2 חרקים.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

י"ח אב התשע"ו

מרווה

3 גבעולים

3 טריפסים,
אקרית אדומה 1,
7 עכבישים,
4 נמלים.
סה"כ 15 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ד תשרי התשע"ז

רוזמרין

7 גבעולים

טריפס 1,
למעלה מ100 אקריות אדומות.

סה"כ למעלה מ101 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ב' אייר התשעו

נענע

2 חבילות

4 טריפסים,
40 אקריות אדומות,
8 עכבישים,
עש הכרוב 1,
זחל 1.
סה"כ: 54 חרקים

12 אקריות אדומות,
1 כנימת עלה.
סה"כ: 13 חרקים

5 אקריות אדומות.
סה"כ 5 חרקים

3 אקריות אדומות.
סה"כ 3 חרקים.

יט אב התשעו

נענע

אריזה

5 אקריות אדומות,
7 עכבישים,
2 זבובים,
כנימת עלה 1,
רימה 1,
6 טריפסים.
סה"כ: 22 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ג׳ במרחשוון התשע"ח

נענע

3 גבעולים

4 אקריות לבנות,
6 אקריות אדומות,
9 עכבישים,
4 כנימות עלה,
סה"כ: 23 חרקים.

אקרית אדומה 1,
2 עכבישים,
2 כנימות עלה,
כנימת עש הטבק 1,
גולם עש הטבק 1.
סה"כ: 7 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ט אייר התשעו

כרובית

1 חבילה

למעלה מ150 טריפסים,
1 זחל.
סה"כ: למעלה מ151 חרקים.

11 טריפסים.
סה"כ 11 חרקים.

3 טריפסים.
סה"כ: 3 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

י"ג ניסן תשע"ז

כרובית

חבילה 1

2 טריפסים,
עכביש 1,
סה"כ 3 חרקים

טריפס 1,
כנימת עלה 1,
סה"כ 2 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כט שבט

התשעו

ברוקולי

1 חבילה

8 טריפסים,
2 עכבישים,
2 כנימות עלה,
זחל 1.
סה"כ: 13 חרקים.

זחל 1,
4 חיפושיות.
סה"כ: 5 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ח אייר התשע"ו

ברוקולי

1 חבילה

מעל ל100 טריפסים,
עכביש 1.
סה"כ: למעלה מ101 חרקים.

10 טריפסים.
סה"כ: 10 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כ"ח אדר תשע"ז

ברוקולי

4 קלחים

17 טריפסים,
6 כנימות עלה,
זחל עש 1,
סה"כ: 24 חרקים

3 טריפסים,
3 כנימות עלה.
סה"כ: 6 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות