מעבדת החרקים » כמה חרקים יש בירק עלים ללא פיקוח?

כמה חרקים יש בירק עלים ללא פיקוח?

מעבדת כושרות


השולחן ערוך (יו"ד פד, ח) כותב: "כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהם מחוברים, לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו שמא יש בו תולעת". מאחר ורמת הנגיעות בירקות עלים שאינם מפוקחים גבוהה באופן עקבי, ועד כה לא נמצא הנקיון שיסיר מהם את כל החרקים – איננו מרבים לבדוק ולעקוב אחר מצב הנגיעות בהם.

אחר שנוכחנו שדברים הפשוטים לנו אינם ברורים לכלל הציבור, וישנם כאלו (לעיתים אף מורי הוראה) הפועלים לאור הנחות קדומות בדבר סוגי החרקים, דרכי הנקיון, או מיני הירקות הנגועים – אנו רואים לנכון לשתף את הציבור בממצאי הבדיקות בירק עלים שאינו מפוקח. מן התוצאות דלהלן לא ניתן להסיק על דרכי בדיקת הירק ונקיונו, לשם כך יש לבצע בדיקות ארוכות טווח, להכיר את סוגי החרקים (אלו שאינם יורדים בשטיפה), לקחת בחשבון את הבדלי הנגיעות בין העונות, ועוד. כאמור, עד כה לא נמצא הנקיון המועיל לכך!

הבדיקות מתבצעות לאחר השריה של הירק במי סבון, ושטיפה תחת זרם מים. כך שהממצאים בבדיקה הראשונה מעידים לנו על כמות החרקים המצויים בירק בעת שהוא בשוק, ואילו הממצאים בבדיקות הבאות מעידים לנו על כמות החרקים הנותרת לאחר השריה ושטיפה. (לדוגמא: ממספר החרקים שירדו בשטיפה השלישית נוכל ללמוד כמה נותרו למרות השטיפה הראשונה והשניה). מאחר והבדיקה אינה מתבצעת על גבי הירק עצמו, אלא במי השטיפה – גם תוצאה נקיה אינה מעידה בהכרח על כך שהירק נקי, ויתכן שנותרו עליו חרקים הנאחזים בו ואינם יורדים בשטיפה.

כמות הבדיקות אותה אנו מבצעים אמורה לשקף את התוצאות בהן יפגש הצרכן הפרטי אם יאכל ירק זה, משום כך איננו בודקים יותר מארבע שטיפות, מתוך הנחה שהציבור לא ישטוף את הירק יותר משלש פעמים. במקרים בהם לא היה צורך בכל הבדיקות, כגון: תוצאה נקיה, אי אפשר לבצע שטיפה נוספת (למשל: כרובית וברוקולי לאחר פירוקם), או לחלופין כאשר נמצאה תוצאת נגיעות חריגה שהתוצאות הבאות לאחריה אינן נתונות בספק – נמנענו מלבצע בדיקות נוספות לשווא.

כל החרקים המצוינים להלן הינם כאלו שזוהו בעין רגילה ללא אמצעי עזר. באופן כללי ניתן לחלק את החרקים המצויים בירק העלים לשתי קבוצות:

  1. חרקים שיורדים בשטיפה יסודית בסבון, כגון: זבובונים (3–7 מ"מ), חיפושיות (0.5–7 מ"מ), זחלי עש (1–1.5 מ"מ), תריפסים (0.5–5 מ"מ), פסוקאים (1–10 מ"מ), רימות וזחלים (2–12 מ"מ), האקרית השקופה והאדומה (0.2–0.5 מ"מ).
  2. חרקים שבתוך העלה או הנאחזים בירק ואינם יורדים בשטיפה כלל (גם לא על ידי שפשוף) כגון: כנימת עלה (1–10 מ"מ), כנימת עש הטבק (1–7 מ"מ), חלק מסוגי האקריות, וזבוב המנהרות (2 מ"מ) .

כאשר אנו מוצאים חרקים מהסוג השני נוכל לדעת שאין אפשרות להכשיר את הירק באמצעות שטיפה. אך כפי שניתן לראות בטבלה דלהלן כאשר ישנה כמות גדולה של חרקים על גבי הירק – גם כאלו שבאופן תיאורתי אמורים לרדת בשטיפה – נותרים לאחר השטיפה הראשונה, ולעיתים אף לאחר השלישית והרביעית.

לחצו למעבר ישיר למין המבוקש: חסה  סלרי  פטרוזיליה   כוסברה   כרוב  בזיליקום   לימונית   מרווה   רוזמרין  נענע   כרובית   ברוקולי   שיבה  שמיר   עלי רוקולה   עלי קייל   קורנית   אורגנו   תרד   בצל ירוק   עלי גת

 

המוצר

כמות

שטיפה ראשונה

שטיפה שנייה

שטיפה שלישית

שטיפה רביעית

חסה רגילה

2 ראשים

6 תריפסים,
6 עכבישונים,
3 זבובונים,
19 כנימות עלה,
פסוקאי 1,
7 רימות.
סה"כ: למעלה מ-100 חרקים.

7 עכבישונים,
15 כנימות עלה,
גולם רימה 1.
סה"כ: 23 חרקים.

עכבישון 1,
5 כנימות עלה,
תולעת 1.
סה"כ: 7 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

חסה רגילה

4 ראשים

8 תריפסים,
3 עכבישונים,
107 כנימות עלה,
2 פסוקאים,
16 רימות.
סה"כ: למעלה מ-136 חרקים.

2 תריפסים,
כנימת עלה 1,
סה"כ: 3 חרקים.

לא נמצאו חרקים.

לא נמצאו חרקים.

חסה ערבית

ראש

106 תריפסים,
117 עכבישונים,
3 זבובונים,
118 כנימות עלה.
סה"כ: למעלה מ-344 חרקים.

4 תריפסים,
5 עכבישונים,
זבובון 1,
2 כנימות עלה.
סה"כ: 12 חרקים.

4 תריפסים,
2 עכבישונים,
2 כנימות עלה.
סה"כ: 8 חרקים.

תריפס 1,
עכבישון 1,
כנימת עלה 1.
סה"כ: 3 חרקים.

חסה ערבית

3 ראשים

למעלה מ 150 תריפסים,
3 עכבישונים,
זבובון 1,
5 כנימות עלה,
3 נמלים.
סה"כ: למעלה מ-162 חרקים.

43 תריפסים,
עכבישון 1,
זבובון 1,
כנימת עלה 1.
סה"כ: 46 חרקים.

34 תריפסים,
2 כנימות עלה.
סה"כ: 36 חרקים.

8 תריפסים.
סה"כ: 8 חרקים.

חסה ערבית

1 ראש

36 תריפסים,
זחל עש 1,
עכבישון 1,
7 זבובים,
2 כנימות עלה,
חביון 1,
אחר 1,
14 רימות,
ג'וק 1,
2 כנימות,
קרדית 1,
ציקדה 1.
סה"כ: 68 חרקים.

תריפס 1,
זבובון 1,
ביצה 1.
סה"כ: 2 חרקים.
 חרק 1.  2 חרקים.

לבבות חסה

2 ראשים

58 תריפסים,
2 עכבישונים,
15 כנימות עלה.
סה"כ: לפחות 75 חרקים

4 תריפסים,
3 כנימות עלה.
סה"כ: 7 חרקים.

לא נמצאו חרקים.

תריפס 1,
סה"כ חרק 1.

חסה רגילה

כמות קטנה

3 תריפסים,
2 עכבישונים,
כנימת עש הטבק 1.
סה"כ: 6 חרקים.

אקרית אדומה 1.
סה"כ: חרק 1.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

חסה מסולסלת

כמות קטנה

2 כנימות עלה,
אחר 2.
סה"כ: 4 חרקים.

1 כנימות עלה,
אחר 1.
סה"כ: 2 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

סלרי

1 חבילה

16 תריפסים,
1 אקרית שקופה,
3 עכבישונים,
12 כנימות עלה,
1 כנימת עש טבק.
סה"כ: 33 חרקים.

תריפס 1,
כנימת עלה 1
סה"כ: 2 חרקים.

1 גולם של עש הטבק.
סה"כ: חרק 1.

תריפס 1,
כנימת עלה 1,
סה"כ: 2 חרקים.

סלרי

1 חבילה

44 עכבישונים,
זבובון 1,
7 כנימות עלה,
כנימת עש הטבק 1,
2 רימות.
סה"כ: 55 חרקים.

10 עכבישונים,
כנימת עלה 1,
2 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 13 חרקים.

3 עכבישונים,
2 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 5 חרקים.

כנימת עש הטבק 1.
סה":כ חרק 1.

פטרוזיליה

צרור 1

7 עכבישונים,
4 כנימות עלה,
14 כנימות עש הטבק.
סה"כ 25 חרקים.

2 כנימות עש הטבק,
סה"כ: 2 חרקים.

כנימת עש הטבק 1.
סה"כ: חרק 1.

לא נמצאו חרקים.

פטרוזיליה

2 צרורות

16 תריפסים,
3 עכבישונים,
4 זבובונים,
4 כנימות עלה,
38 כנימות עש הטבק,
3 זחלי עש,
2 רימות.
סה"כ: למעלה 70 חרקים.

2 תריפסים,
3 זבובונים,
2 כנימות עלה,
32 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 39 חרקים.

2 עכבישונים,
כנימת עלה 1,
8 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 11 חרקים.

תריפס 1,
עכביש 1,
זבוב 1,
4 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 7 חרקי.

פטרוזיליה

2 צרורות

למעלה מ-200 תריפסים,
7 זבובונים,
למעלה מ-300 כנימות עש הטבק,
נמלה 1,
5 תריפסים,
זחל עש 1,
סה"כ: למעלה מ-514 חרקים

למעלה מ-80 מריפסים,
למעלה מ-400 כנימות עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ480 חרקים.

4 תריפסים,
50 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 54 חרקים

14 תריפסים,
למעלה מ-87 כנימות עש הטבק,
2 זחלים.
סה"כ: למעלה מ103 חרקים.

פטרוזיליה

1 צרור

111 תריפסים,
אקרית אדומה 1,
עכבישון 1,
7 כנימות עלה,
כנימת עש הטבק 1,
זחל עש 1.
סה"כ: 122 חרקים.

4 תריפסים,
כנימת עש הטבק 1.
סה"כ: 5 חרקים.

לא נמצאו חרקים

לא נמצאו חרקים

פטרוזיליה

חצי חבילה

עכבישון 1,
3 כנימות עלה,
פסוק 1.
סה"כ: 5 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

פטרוזיליה

1 צרור

למעלה מ-50 תריפסים,
למעלה מ-100 כנימות עש הטבק,
פסוקאי 1,
3 רימות,
זחל 1.
סה"כ: למעלה מ154 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

פטרוזיליה

1 צרור

למעלה מ-150 תריפסים,
אקרית אדומה 1,
3 זבובונים,
למעלה מ-35 כנימות עש הטבק,
9 רימות,
למעלה מ-22 כנימות,
למעלה מ-30 ביצי זבוב.
סה"כ: למעלה מ 220 חרקים.

8 תריפסים,
16 כנימות עש,
פסוקאי 1,
כנימה 1,
34 ביצי זבוב.
סה"כ: 26 חרקים.
10 תריפסים,
10 כנימות עש,
15 ביצי זבוב.
סה"כ: 20 חרקים.
6 תריפסים,
3/4 כנימת עלה,
8 כנימות עש,
23 ביצי זבוב.
סה"כ: 14 חרקים.

כוסברה

צרור 1

16 עכבישים,
11 כנימות עלה.
סה"כ: 27 חרקים.

עכבישון 1,
כנימת עלה 1,
סה"כ: 2 חרקים.

לא נמצאו חרקים

לא נמצאו חרקים

כוסברה

צרור 1

7 עכבישונים,
18 כנימות עלה,
6 רימות.
סה"כ: 31 חרקים.

3 כנימות עלה,
רימה 1.
סה"כ: 4 חרקים.

לא נמצאו חרקים

לא נמצאו חרקים

כוסברה

2 צרורות

למעלה מ-100 טריפסים,
2 זבובים,
3 כנימות עש הטבק,
4 ג'וקים ונמלים,
סה"כ: למעלה מ109 חרקים.

60 תריפסים,
2 עכבישונים,
9 כנימות עש הטבק,
1 זחל עש.
סה"כ: 72 חרקים.

13 תריפסים
סה"כ 13 חרקים.

5 תריפסים.
סה"כ: 5 חרקים.

כוסברה

צרור 1

7 תריפסים,
7 עכבישונים,
3 זבובונים,
27 כנימות עלה,
46 כנימות עש הטבק,
סה"כ: 90 חרקים.

תריפס 1,
2 כנימות עלה,
2 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 5 חרקים.

7 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 7 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

כוסברה

צרור 1

52 תריפסים,
אקרית אדומה 1,
2 כנימות עלה,
כנימת עש הטבק 1,
תולעת לבנה 2,
אחר 4.
סה"כ: 62 חרקים.

6 תריפסים.

תריפס 1.

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

94 תריפסים.
סה"כ 94 חרקים.

3 תריפסים.
סה"כ: 3 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

94 תריפסים,
סה"כ: 94 חרקים.

15 תריפסים,
סה"כ: 15 חרקים

6 תריפסים,
סה"כ: 6 חרקים.

7 תריפסים,
סה"כ: 7 חרקים.

כרוב לבן

1 ראש

12 תריפסים.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

3 תריפסים.
סה"כ: 3 חרקים

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

21 תריפסים,
2 עכבישונים.
סה"כ: 23 חרקים.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

9 תריפסים.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

2 זבובונים,
עש הכרוב 1
סהכ: 3 חרקים.

לא נמצאו חרקים

זבוב 1.

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

זבוב 1.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

18 תריפסים,
6 אקריות אדומות,
עכבישון 1,
2 עש הכרוב,
אחר 2.
סה"כ: 29 חרקים.

לא נמצאו חרקים

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

4 תריפסים,
1 אקרית שקופה,
זבובון 1.
סה"כ: 6 חרקים.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב לבן

1 ראש

2 תריפסים,
2 עכבישונים,
נמלה 1.
סה"כ: 5 חרקים.

חרק 1.

לא נמצאו חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרוב סגול

1 ראש

למעלה מ-400 טריפסים,
12 עש הכרוב.
סה"כ: למעלה מ412 חרקים.

15 תריפסים.
סה"כ 15 חרקים.

12 תריפסים
סה"כ 12 חרקים.

25 תריפסים.
סה"כ: 25 חרקים.

בזיליקום

3 גבעולים

10 אקריות אדומות,
1 כנימת עש הטבק,
4 חדקנית,
ג׳וק 1,
גולם 1,
סה"כ: 17 חרקים.

תריפס 1,
6 כנימות עש הטבק,
חדקנית 1,
גולם 1.
סה"כ: 9 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

בזיליקום

1 חבילה

עכבישון 1,
כנימת עש לבנה 12,
זבוב עש הטבק 1.
סה"כ: 14 חרקים.

10 כנימות עש הטבק לבנות.

4 כנימות עש הטבק לבנות.

10 כנימות עש הטבק לבנות

בזיליקום

1 חבילה

תריפס 1,
2 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 3 חרקים.

תריפס 1,
2 כנימות עש הטבק.
סה"כ: 3 חרקים.

כנימת עש הטבק 1.

3 כנימות עש הטבק.

בזיליקום

1 חבילה

אקרית אדומה 1,
כנימת עש צהוב 1,
כנימת עש לבנה 28. 
סה"כ: 30 חרקים.

17 כנימות עש לבנות.

4 כנימות עש לבנות.

9 כנימות עש הטבק.

בזיליקום

1 חבילה

2 אקרית אדומה,
2 כנימות עש טבק,
1 זבוב כנימת עש הטבק.
סה"כ: 5 חרקים.

 1 כנימת עש הטבק.  לא נמצאו חרקים נוספים  לא נמצאו חרקים נוספים

בזיליקום

1 חבילה

לא נמצאו חרקים.

פסוקאי 1.  לא נמצאו חרקים נוספים  לא נמצאו חרקים נוספים

לימונית

3 גבעולים

כנימת עש הטבק 1,
כנימת עש 1.
סה"כ: 2 חרקים.

לא נמצאו חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

מרווה

3 גבעולים

3 תריפסים,
אקרית אדומה 1,
7 עכבישונים,
4 נמלים.
סה"כ: 15 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

רוזמרין

7 גבעולים

תריפס 1,
למעלה מ-100 אקריות אדומות.

סה"כ: למעלה מ-101 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

רוזמרין

1 חבילה

12 תריפסים,
4 אקריות שקופות,
21 כנימות עש לבן,
זבובון עש 1,
חדקנית 2,
כנימת מגן 4,
גולם 5,
אחר 1. 
סה"כ: 50 חרקים.

תריפס 4,
אק"ש 2,
כנימת עש 14,
כנימת מגן 7
גולם 6,
סה"כ: 33 חרקים.

תריפס 1,
אק"ש,
כנימת עש 14,
אחרים 8,
לפחות עוד 10 חרקים
סה"כ: לפחות 34 חרקים.

4 תריפסים,
17 כנימות עש
סה"כ: 21 חרקים.

רוזמרין

1 חבילה

26 תריפסים,
עכבישון 1,
17 כנימות עש לבנה,
עש הטבק 1,
אחר 1,
סה"כ: 46 חרקים.

5 תריפס,
אקרית אדומה 1,
9 כנימות עש לבן.
סה"כ: 15 חרקים.

4 תריפסים,
9 כנימות עש לבנה,
כנימת מגן 1.
סה"כ: 14 חרקים.

4תריפסים,
10 כנימות עש לבן,
אחר 1,
סה"כ: 15 חרקים.

רוזמרין

1 חבילה

10 תריפסים,
עכבישון 1,
זבוב כנימת עש צהוב 2,
כנימות עש הטבק 45.
סה"כ: 45 חרקים.

תריפס 5,
אקרית שקופה 1,
זבוב כנימת עש צהוב 1,
כנימת עש לבן 17
סה"כ: 24 חרקים.

6 כנימות עש לבן

8 כנימות עש לבן

רוזמרין

1 חבילה

למעלה מ-61 אקריות שקופות,
עכבישון 1,
כנימת עש לבן 3,
סה"כ: למעלה מ65 חרקים.

17 אקריות שקופות,
זבוב עש 1,
כנימת עש לבן 2,
סה"כ: 20 חרקים.

4 אקריות שקופות,
כנימת עש לבן 6,
זחל עש 1,
כנימה 1,
סה"כ: 12 חרקים.

8 אקריות שקופות,
כנימת עש לבן 3,
סה"כ: 11 חרקים.

רוזמרין

1 חבילה

תריפס 1,
למעלה מ20 אקריות שקופות,
כנימת עלה 1,
כנימת עש טבק 1,
סה"כ: לפחות 23 חרקים.

12 אקריות שקופות,
כנימת עש טבק 1,
גולם כנימת עש 1,
סה"כ: 14 חרקים.

7 אקריות שקופות

8 אקריות שקופות,
עכביש 1
סה"כ: 9 חרקים.

רוזמרין

1 חבילה

7 תריפסים,
12 כנימות עש טבק,
2 חדקניות,
6 זבובוני עש טבק,
2 גולם עש,
סה"כ: 29 חרקים.

2 תריפסים,
11 כנימות עש טבק,
סה"כ: 13 חרקים.

תריפס 1,
6 כנימות עש טבק,
סה"כ: 7 חרקים.

15 כנימות עש טבק

נענע

2 חבילות

4 תריפסים,
40 אקריות אדומות,
8 עכבישונים,
עש הכרוב 1,
זחל 1.
סה"כ: 54 חרקים.

12 אקריות אדומות,
1 כנימת עלה.
סה"כ: 13 חרקים.

5 אקריות אדומות.
סה"כ: 5 חרקים.

3 אקריות אדומות.
סה"כ 3 חרקים.

נענע

אריזה

5 אקריות אדומות,
7 עכבישונים,
2 זבובונים,
כנימת עלה 1,
רימה 1,
6 תריפסים.
סה"כ: 22 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

נענע

3 גבעולים

4 אקריות לבנות,
6 אקריות אדומות,
9 עכבישים,
4 כנימות עלה,
סה"כ: 23 חרקים.

אקרית אדומה 1,
2 עכבישים,
2 כנימות עלה,
כנימת עש הטבק 1,
גולם עש הטבק 1.
סה"כ: 7 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

נענע

1 צרור

למעלה מכמה עשרות תריפסים,
למעלה מ-80 אקריות אדומות,
עכבישון 1,
למעלה מ-20 כנימות עש הטבק,
רימה 1,
זחל 1.
סה"כ: למעלה מ120 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

נענע

1 צרור

עכבישון 1,
3 פסוקאים,
למעלה מ-50 רימות.
סה"כ: למעלה מ54 חרקים.

2 רימות.

1 עכביש,
1 רימה.
סה"כ: 2 חרקים

לא נמצאו חרקים נוספים

נענע

1 צרור

למעלה מ-70 תריפסים,
15 אקריות אדומות,
עכבישון 1,
זבובון 1,
כנימת עלה 1,
למעלה מ-5 כנימות עש הטבק,
למעלה מ-15 רימות,
סה"כ: למעלה מ-109 חרקים.

8 תריפסים,
8 אקריות אדומות,
עכבישון 1,
2 פסוקאים,
זחל 1.
סה"כ: 20 חרקים.
 4 אקריות אדומות אקרית אדומה 1,
כנימת עש הטבק 1.
סה"כ: 2 חרקים.

כרובית

1 חבילה

למעלה מ-150 טריפסים,
1 זחל.
סה"כ: למעלה מ-151 חרקים.

11 תריפסים.
סה"כ 11 חרקים.

3 תריפסים.
סה"כ: 3 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרובית

חבילה 1

2 תריפסים,
עכבישון 1,
סה"כ: 3 חרקים.

תריפס 1,
כנימת עלה 1,
סה"כ: 2 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

כרובית

חבילה 1

2 תריפסים.

1 אקרית שקופה.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ברוקולי

1 חבילה

8 טתריפסים,
2 עכבישונים,
2 כנימות עלה,
זחל 1.
סה"כ: 13 חרקים.

זחל 1,
4 חיפושיות.
סה"כ: 5 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ברוקולי

1 חבילה

מעל ל-100 טריפסים,
עכבישון 1.
סה"כ: למעלה מ101 חרקים.

10 תריפסים.
סה"כ: 10 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

ברוקולי

4 קלחים

17 תריפסים,
6 כנימות עלה,
זחל עש 1,
סה"כ: 24 חרקים.

3 תריפסים,
3 כנימות עלה.
סה"כ: 6 חרקים.

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

שיבה

3 גבעולים

3 תריפסים,
עכבישון 1.
סה"כ: 4 חרקים

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

לא התבצעה בדיקה נוספת

שמיר

1 צרור

למעלה מ-200 חרקים שונים.

6 תריפסים,
כנימת עש הטבק 1,
3 תולעים לבנות,
אחר 1.
סה"כ: 11 חרקים.

6 תריפסים,
כנימת עש הטבק 1,
תולעת לבנה 2.
סה"כ: 9 חרקים.

2 תריפסים

שמיר

1 צרור

למעלה מ-284 תריפסים,
זבובון 1,
כנימת עלה 1,
7 כנימות עש הטבק,
2 רימות,
4 ביצי זבוב.
סה"כ: למעלה מ-295 חרקים.
20 תריפסים,
8 כנימות עש הטבק,
3 ביצי זבוב.
סה"כ: 28 חרקים.
38 תריפסים,
4 כנימות עש הטבק,
6 ביצי זבוב.
סה"כ: 42 חרקים.
5 תריפסים,
כנימת עש הטבק 1,
5 ביצי זבוב.
סה"כ: 6 חרקים.

עלי רוקלה

1 חבילה

1 אקרית שקופה,
זחל 4,
גולם כנימת עש 1
סה"כ: 6 חרקים.

2 זחלים.

זחל 1.

לא נמצאו חרקים.

עלי קייל

1 חבילה

למעלה מ-150 תריפסים,
אקרית אדומה 1,
עכבישון 1,
כנימת עש לבן למעלה מ-200,
חילזון 1
זחל 2,
רימות 1,
זבוב כנימת עש למעלה מ-150
סה"כ: למעלה מ500 חרקים.

תריפסים 37,
כנימת עש למעלה מ250,
זחל 1,
זבובון כנימת עש למעלה מ27,
סה"כ: למעלה מ300 חרקים.

למעלה מ-10 תריפסים, 
למעלה מ250 כנימות עש לבנות,
זחל 1,
5 זבובוני כנימת עש טבק,
סה"כ: למעלה מ-265 חרקים.

למעלה מ200 כנימות עש לבנות.

עלי קייל

1 חבילה

למעלה מ-150 תריפסים,
למעלה מ-300 כנימת עש הטבק,
למעלה מ60 זבוב עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ510 חרקים.
40 תריפסים,
למעלה מ200 כנימות עש הטבק,
40 זבובי עש הטבק,
סה"כ: למעלה מ280 חרקים.
20 תריפסים,
למעלה מ250 כנימות עש הטבק,
25 זבובוני עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ295 חרקים.
 10 תריפסים,
למעלה מ150 כנימות עש הטבק,
20 זבובוני עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ180 חרקים.

עלי קייל

1 חבילה

למעלה מ80 תריפסים,
למעל מ150 כנימות עש הטבק,
20 זבובוני עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ-250 חרקים.
2 תריפסים,
למעלה מ-100 כנימות עש הטבק,
1 זבובון עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ-103 חרקים.
4 תריפסים,
למעלה מ-50 כנימות עש הטבק,
2 זבובוני עש הטבק,
3 זחלים,
1 אחר.
סה"כ: למעלה מ-60 חרקים.
תריפס 1,
למעלה מ-50 כנימות עש הטבק,
זחל 1.
סה"כ: למעלה מ-52 חרקים.

עלי קייל

1 חבילה

למעלה מ-218 תריפסים,
למעלה מ-40 אקריות אדומות,
למעלה מ-11 עכבישים,
למעלה מ-21 כנימות עלה.
סה"כ: למעלה מ-290 חרקים.
26 תריפסים,
18 אקריות אדומות,
5 עכבישונים,
5 כנימות עלה,
1 אחר.
סה"כ: 55 חרקים.
2 תריפסים,
4 אקריות אדומות,
1 עכבישון,
1 אחר.
סה"כ: 8 חרקים.
4 תריפסים,
2 אקריות אדומות,
3 כנימות עלה.
סה"כ: 9 חרקים.

עלי קייל

1 חבילה

למעלה מ-79 תריפסים,
למעלה מ-150 כנימות עש הטבק,
אחר 1,
למעלה מ-30 זבובונים עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ-251 חרקים.
 למעלה מ-8 תריפסים,
למעלה מ-170 כנימות עש הטבק,
3 זבובי עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ-181 חרקים.
למעלה מ-5 תריפסים,
למעלה מ150 כנימות עש הטבק,
למעלה מ5 זבובים עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ-160 חרקים.
למעלה מ-4 תריפסים,
למעלה מ-200 כנימות עש הטבק,
למעלה מ-5 זבובי עש הטבק.
סה"כ: למעלה מ-209 חרקים.

קורנית

1 חבילה

תריפס 1,
3 אקריות שקופות,
למעלה מ-29 אקריות אדומות,
כנימת עלה 2,
למעלה מ-19 כנימות עש הטבק,
זבובון כנימת עש הטבק 2,
זחל 1
סה"כ: למעלה מ60 חרקים

אקרית אדומה 12,
כנימת עש הטבק 10
סה"כ: 22 חרקים

אקרית אדומה 11,
כנימת עש הטבק 6,
סה"כ: 17 חרקים

אקרית אדומה 6,
כנימת עש הטבק 16,
זבוב כנימת עש 1,
סה"כ: 29 חרקים

אורגנו טרי

1 חבילה

3 זבובים,
למעלה מ48 כנימות עש טבק,
כנימת מגן 1,
למעלה מ40 זבוב כנימת עש,
סה"כ: למעלה מ92 חרקים

זבובון 1,
למעלה מ34 כנימות עש טבק,
כנימת מגן 1,
למעלה מ6 זבוב כנימות עש,
סה"כ: למעלה מ42 חרקים

למעלה מ14 כנימות עש טבק,
כנימת מגן 1,
סה"כ: למעלה מ15 חרקים

21 כנימות עש טבק

עלי תרד

1 חבילה

4 תריפסים,
2 אקריות שקופות,
20 אקריות אדומות,
6 עכבישים,
9 כנימות עלה,
1 כנימת עש הטבק מכונפת,
1 מכונפת,
1 חדקנית,
1 זחל,
2 חיפושיות,
6 אחרים.
סה"כ: 53 חרקים.
1 תריפס,
1 אקרית שקופה,
4 אקריות אדומות,
1 עכביש,
1 כנימת עלה.
סה"כ: 8 חרקים.
 2 אקריות אדומות

 1 אקרית אדומה,
2 כנימות עלה.

סה"כ: 3 חרקים.

 

בצל ירוק

חבילה 1

11 תריפסים. 22 תריפסים. 3 תריפסים.

לא נמצאו חרקים.

עלי גת

6 גבעולים

11 תריפסים,
38 אקריות,
כנימת עלה 1.
סה"כ: למעלה מ50 חרקים.
הערכה: קרוב ל100 חרקים.
לא התבצעה בדיקה נוספת לא התבצעה בדיקה נוספת לא התבצעה בדיקה נוספת

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות