מידע והלכה » חגי ישראל » פורים » הפרשת חלה מעיסה המיועדת למשלוחי מנות

הפרשת חלה מעיסה המיועדת למשלוחי מנות

מו"ר הרב אליקים לבנון


לרשימת הבצקים השונים החייבים ופטורים מחלה לחצו כאן

1. קמח בשיעור של 1.700 ק"ג, שנילוש במים ונעשתה ממנו עיסה העתידה להיאפות, מפרישים מעיסה זו חלה בברכה (יש הסוברים שרק מ- 2.400 ק"ג קמח מפרישים בברכה).
שיעור 1.7 ק"ג הוא מקמח לבן, (נפח 1.7 ק"ג הוא כ- 2.4 ליטר) אולם, קמח מלא, הכבד יותר, מתחייב בהפרשת חלה ממשקל של כ- 2 ק"ג קמח (שאף הוא בנפח של 2.4 ליטר).
2. בלילות שונות מצטרפות לפני האפייה או לאחריה.
3. במקרה של שני בצקים שבשניהם יש שיעור קמח המספיק להפרשת חלה, ורוצים להפריש חלה על שניהם יחד, אם שניהם מונחים לפנינו, אין צריך לצרפם, ומפרישים מאחד על שניהם. אם רוצים להפריש מאחד ולאחר זמן להפריש מהשני, מברכים פעמיים.
4. בצקים מטעמים שונים (למשל מתוק עם מלוח, מתוק עם חריף וכד') אינם מצטרפים. כלומר, אם אין שיעור להפרשת חלה בבצק מטעם אחד לבדו, הבצק מהטעם השני אינו מצטרף להשלים. אך אם יש באחד מהם שיעור, מחברים אליו את השני ומפרישים מהבצק הגדול על הכול, כולל הבצק הקטן.
5. בצק שיש כוונה לחלקו לאחרים או לאפות אותו ולחלקו לאחרים, עין לקמן סעיף 8.
6. בצק נוזלי, כמו עוגה בחושה, אשר מכיל קמח במשקל 1.7 ק"ג – אם אופים בתבנית או מנג'ט, או מטגנים בשמן דק (כמו חביתה), חייב בהפרשה בברכה.
7. בצק מטוגן או מבושל:
אם הבצק מטוגן בשמן עמוק, דינו מבושל, והדין הוא:
- בצק סמיך שאפשר ללוש אותו – חייב בהפרשת חלה. אולם הואיל ויש בכך מחלוקת יש להפריש בלי ברכה.
- בלילה רכה, נוזלית (לדוגמא נטיפים), המבושלת או המטוגנת בשמן עמוק פטורה מהפרשת חלה.
8. בצק שמחלקים אותו ואח"כ אופים אותו:
עיקר חיוב הבצק בחלה הוא, כאשר הבצק עצמו מכיל קמח במשקל 1.7 ק"ג, וגם כל הכמות נאפת כלחם אחד. בד"כ לפני האפיה מחלקים את הבצק לחתיכות, כך שכל אחת אין בה שיעור קמח זה, וחובת ההפרשה היא כדלהלן:
א. מאפיה, או קונדיטוריה האופה לחמים, עוגות, לחמניות, וכד', למרות שהבצק נחלק לבצקים קטנים, הכל חייב בהפרשת חלה, בברכה.
ב. אשה המכינה בצק שיש בו שיעור להפרשה, ומחלקת אותו ואופה לחם או לחמניות קטנות, כדי להשתמש לצורך בני ביתה, חייבת בהפרשת חלה בברכה.
ג. אשה המכינה בצק, בשיעור הפרשה ומחלקת אותו ואופה לחמים, לחמניות, עוגות, על מנת לחלקם לאחרים, עיסה זו פטורה מהפרשת חלה, אולם, מאחר ויש ספק קל בפוסקים, תפריש בלא ברכה.
ד. במשלוחי המנות, כאשר שולחים מיני מאפה ביתיים, אם תעשה האישה בצק גדול (או תחבר כמה בצקים, שתדביק אחד לשני), ותאפה מיני מאפה קטנים, ותשאיר לשימוש ביתי, מיני מאפה שבסך הכל יש בהם 1.7 ק"ג קמח, הכמות שתישאר בביתה חייבת בחלה (כדלעיל סעיף ב') ותפריש ממנו בברכה גם על כל משלוחי המנות המתחלקים לאחרים.
ה. אשה שהפרישה חלה על הנותר בביתה, וגם על המיועד למשלוח, תקפיד לציין במשלוח המנות: הופרשה חלה!
ו. משפחה המקבלת כמה משלוחי מנות, הן כאלה שכתוב עליהם: לא הופרשה חלה, והן כאלה שלא צוין עליהם מאומה, אפשר לצרף את כולם, ולהפריש ממה שכתוב עליו "לא הופרשה חלה", על כל האחרים, אולם מאחר ויש ספק, יש להפריש בלא ברכה.
לסיכום:
א. העושה בצק בשיעור הפרשה, ומשאירה בביתה חלות שיש בהם משקל 1.7 ק"ג קמח, לשימוש ביתי, תפריש חלה בברכה גם על המחולק, ותציין על משלוחי המנות: הופרשה חלה.
ב. העושה בצק בשיעור הפרשה, ומחלקת את כל מה שאופה, ולא משאירה לעצמם שיעור 1.7 ק"ג קמח, תפריש חלה בלא ברכה, ולא תציין מאומה על משלוח המנות.
ג. העושה עיסה שאין בה 1.7 ק"ג קמח ומחלקת למשלוחי מנות, לא תפריש, ותציין על משלוחי המנות: לא הופרשה חלה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות