שאל את הרב » מהו איסור חדש/חשש חדש

מהו איסור חדש/חשש חדש

  • תוכן השאלה
  • מה זה איסור חדש או חשש חדש? נתקלתי במושג הזה בכמה דפים פה באתר ואני לא יודע ממש מה זה אומר...
  • תוכן התשובה
  • מהו איסור חדש? בספר ויקרא (כג, יד) נאמר: "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קרבן אלהיכם". התורה מצוה שלא לאכול מן התבואה של השנה החדשה, עד הקרבת קרבן העומר. בזמננו שבית המקדש חרב וקרבן העומר אינו קרב, אסור מן התורה לאכול מהתבואה החדשה עד סופו של יום ט"ז בניסן. במהלך הדורות, מתוך מצוקת הגלות בחלק מן הקהילות נהגו שלא להקפיד על איסור אכילת חדש , דנו הפוסקים בשאלה האם איסור זה נוהג גם בתבואה שגדלה בקרקע גוי ? והאם הוא נוהג גם בחוץ לארץ ? למעשה פסק השולחן ערוך (יו"ד רצג, ב): "איסור החדש נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ, בין בשל ישראל בין בשל עובד כוכבים". וכך החמירו רוב הפוסקים למעשה . האקלים בארץ ישראל מתאים לזריעת חורף בלבד, כך שכמעט ולא מצויה תבואת הארץ האסורה באיסור 'חדש'. אמנם מחמת מיעוט השטחים החקלאיים בארץ ישראל כ90 אחוזים מהקמח מיובא מחו"ל (רובו מאמריקה). מוצרים העשויים מדגן האסור באיסור חדש אינם מקבלים את אישורה של מחלקת הייבוא ברבנות הראשית לישראל, ולכן תמיד יש להקפיד שיופיע על המוצר אישור הרבנות הראשית לישראל.
  • התשובה התקבלה מרבני כושרות
  • בתאריך י טבת התשעח
  • ונכונה לעת כתיבתה, לאחר זמן יש להתעדכן שנית.

  • כדי לקבל מענה זמין, לשמוע ולהתעדכן על עולם הכשרות הצטרפו לקבוצות הווצאפ שלנו.
    להצטרפות לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לכושרות