בדיקת תעודת הכשרות

כאשר אנו מגיעים לבתי עסק, מסעדות, אולמות וכדומה, ואנו רוצים לברר באמת מהי רמת הכשרות במקום, ואלו מוצרים עומדים ברמת הכשרות שאותה אנו רגילים לצרוך. עלינו לחפש תחילה את תעודת הכשרות. אם אנו נמצאים במקום נבקש לראות את התעודה, כדי להמנע מבעיות מומלץ במידת האפשר לערוך בירור טלפוני מקדים, במקרה זה נשאל את נציגי בית העסק את השאלות הללו, ובמידת האפשר נבקש לקבל העתק בפקס או בווצאפ.

בתעודה נחפש ארבע קריטריונים:

א. איזה גוף כשרות חתום על התעודה? האם זו רמת כשרות רגילה או מהדרין?

גם כאשר מוצגת תעודה של בד"צ או גוף כשרות פרטי, לא נאכל בלא לראות תעודה מקבילה מהרבנות המקומית.

ב. האם התעודה מקורית?

אין אפשרות לסמוך על תעודה מצולמת, אלא דווקא כאשר מציגים את תעודת הכשרות המקורית (בצבע).

על חלק מן התעודות מופיע ברקוד שעל ידי סריקתו ניתן לאמת את מהימנותן.

ג. האם שם העסק המופיע על התעודה תואם לעסק שבו הוא מוצג?

אין לסמוך על תעודה כאשר מצויין בה שם בית עסק אחר, גם כאשר מתרצים זאת בהסברים שונים, ('מדובר במטבח אחד המספק מזון לשני בתי העסק' וכדומה). כל ספק ניתן לברר עם מפקחי הכשרות המקומית.

ד. האם התעודה בתוקף?

 על כל תעודה מופיע התוקף שלה, לא נאכל במקום שבו התעודה אינה בתוקף, גם כאשר נשמע תירוצים שונים כגון: 'מדובר בבעיה בירוקרטית ומחר המשגיח מביא את התעודה החדשה'.

© כל הזכויות שמורות לכושרות