נשאל את המשגיח על רמת ההשגחה במקום:

א. מי נותן את הכשרות? האם היא מהדרין?

לרשימת מערכות הכשרות המומלצות על ידינו לחץ כאן

ב. האם המשגיח נמצא בעסק במהלך כל היום? האם הוא נוכח כעת?

באופן כללי – בכשרויות מהדרין המשגיח צריך להמצא במקום במהלך היום כולו. בפועל הדבר תלוי באופיו של המקום וצרכיו: יש מקומות שמבשלים במשך כל שעות היום ויש מקומות שההשגחה עליהם נצרכת רק בזמן מוגדר (לדוגמא פיצריות, דוכני פלאפל ושווארמה).
לעיתים, במקום המשגיח, נמצא במקום 'נאמן כשרות' במהלך כל היום.

ג. האם מקפידים על בישול ישראל? האם יש גויים שעובדים במטבח?

ברמת כשרויות מהדרין צריכים להקפיד על בישול ישראל גם לשיטת הספרדים, ודווקא יהודים יניחו את התבשילים על האש.
לדעת הספרדים לא ניתן לאכול לכתחילה במקום שבו המשגיח רק מדליק את האש בבוקר, והגויים מבצעים את שאר הבישול. מנסיוננו במקומות שבהם אין משגיח שאחראי על הנחת התבשילים, בפועל פעמים רבות נכשלים בבישול גויים לכל הדעות, ולכן גם לאשכנזים ראוי להמנע מאכילה במקומות אלו. 

ד. האם הכלים באולם טבולים? האם מדובר בכלים מקוריים של האולם או כלים מושכרים?

בחלק ממערכות הכשרות לא טובלים את הכלים וסומכים על הדעה המקילה. למהדרין ראוי להקפיד בכך, ראו בקישור זה.
כאשר כלי האוכל מושכרים - עלינו לברר האם ישנה תעודת כשרות לחברת ההשכרה המעידה על כך שלא אכלו בכלים טריפות בעבר.

ה. אם אנו שוהים במקום בשבת - מהם הסדרי חימום המאכלים בשבת? מי אחראי על כך? האם המשגיח נוכח במקום בשבת?

הטוב ביותר הוא כאשר התשובה תהיה: 'המאכלים מחוממים על פלאטה', או 'המאכלים מוכנסים לארון חימום בערב שבת, ואין כלל הכנסה של אוכל בשבת לתוך התנורים'.

אם התשובה תהיה:'המאכלים מוכנסים לתנור במהלך השבת על ידי גוי', יש לברר כיצד זה נעשה. אפשר להקל אם יתברר שהכנסת המאכלים מתבצעת כאשר התנור כבוי, והוא יופעל לאחר מכן על ידי שעון השבת, אך אם הגוי מכניס את המאכלים בשעה שהתנור פועל, לכתחילה יש להימנע מלהתארח במקום זה, ובמקום הצורך יש לשאול תלמיד חכם כיצד לנהוג למעשה. פתרון אפשרי הוא להמתין שהאוכל יצטנן ולאוכלו, ואין בכך הנאה ממלאכת הגוי.

אם המאכלים מוכנסים לארון חימום בשעה שהוא פועל, וההכנסה נעשית על ידי גוי, כיוון שלדעת רוב הפוסקים ארון החימום מוגדר בתור תנור גרוף וקטום שאין דרך לבשל בו, ניתן להקל ולהתארח במקום זה.

להרחבה בנושא זה ראה כאן

© כל הזכויות שמורות לכושרות