שאל את הרב » סולגאר קומפלקס בי

 • סולגאר קומפלקס בי
 • תוכן השאלה
 • בסד
  האם יש מוצר לבלוע את המוצר כשרות קיי או קיי
 • תוכן התשובה
 • שלום

  אין לנו מידע

  יש לבדוק על גבי המוצר
 • התשובה התקבלה מרבני כושרות
 • בתאריך כב אלול התשעז

© כל הזכויות שמורות לכושרות