במה לכשרות » הלכות תשעת הימים

הלכות תשעת הימים

הרב אליקים לבנון


תשעת הימים


משנכנס אב ממעטים בשמחה.

כלומר: מיום חמישי בלילה, אור ליום שישי א' מנחם אב, הננו נכנסים ל"תשעת הימים".

 1. השמחה האסורה היא: בנין של שמחה, נטיעה של שמחה ומשא ומתן של שמחה. כלומר: הרחבת דיור, סיוד הדירה וכד', מוגדרים כ"שמחה", והם לצורך הרווחה, שאפשר לחיות גם בלעדיהם. לכן אסורים. כמו כן, שתילת דשא או פרחים, להרווחה, אסורים. נטיעת עצי פרי, בודאי בארץ ישראל, היא מצוה ומותרת. בניה המחזקת אחיזתנו בארץ אף היא מותרת.
 2. משא ומתן היינו מסחר, קניה ומכירה לשם רווחים, יש אוסרים רק קניית ומכירת כלי כסף של צרכי חתונה. ויש אוסרים כל קנייה ומכירה להרווחה. ראוי להמנע מקניות שאינן מחויבות.

מי שאבדו נעליו (שכיח אצל ילדים..) מותר לקנות נעליים חדשות ולנעול אותם (הפוסקים כותבים שאין מברכים שהחיינו על נעלים חדשות).

 1. זוג צעיר המתחתן אחרי ט' באב, מותר לשכור או לקנות דירה וכן שאר קניות לחתונה.

 

תספורת וכביסה


 1. ספרדים נוהגים לאסור תספורת,כביסה וגיהוץ, בשבוע שחל ט' באב להיות בו. השנה, שיום ט' באב הוא בשבת, אין דין "שבוע שחל בו".

לכן, מותר לספרדים להסתפר, להתגלח, לכבס ולגהץ, עד יום שישי, ח' באב.

 1. אשכנזים נוהגים שלא להסתפר ולהתגלח כבר מי"ז בתמוז.
 2. כביסה וגיהוץ, מנהג אשכנזים להמנע משנכנס אב, מליל ראש חודש, אור ליום שישי א' אב.
 3. מי שיש לו רק בגד אחד לשבת, או שכל בגדיו התלכלכו, מותר לו לכבס ביום שישי, א' אב, וכן ביום שישי ח' אב, ובלבד שיכבס רק את הבגד הדרוש לו לשבת.
 4. כשם שנאסר כיבוס לאשכנזים, כך אסור ללבוש בגד מכובס. מאחר וכמעט לא אפשרי ללכת שבוע שלם בלא להחליף בגדים, אם רוצה להחליף, ישליך את הבגד המכובס על הריצפה וינענעו לכאן ולכאן, כדי לאבד את חידושו, ואח"כ ילבשנו.
 5. כביסת בגדי תינוקות וילדים עד קרוב לגיל מצוות, מותרת, הואיל ואין שמחה בכביסתם.
 6. בגדים שאם לא יכבסו אותם עלולים להעלות עובש או לקבל ריח רע, גם לאשכנזים מותר לכבס, מפני שהם כ"דבר האבד", ודי בו כדי להתיר איסור התלוי במנהג.  הדינים הללו אמורים הן בבגדי חול והן בבגדי שבת, ובכל סוגי הבגדים.
 7. נטילת ציפורניים מותרת. גם לאוסרים להתקלח בתשעת הימים, ביום שישי, ר"ח, לכבוד שבת- מותר

 

 

 רחיצה


 1. עיקר הדין הוא, שרחיצה אסורה רק בט' באב עצמו (אחד מחמשת העינויים). אולם, אשכנזים מחמירים, ואין רוחצים כבר מר"ח אב.
 2. הספרדים הנזהרים מלרחוץ רק בשבוע שחל בו, השנה מותרים ברחיצה, חוץ מיום הצום, י' אב.
 3. הרחיצה שנהגו לאוסרה היא "רחיצה של תענוג", במים חמים, עם סבון או שמפו ריחניים וכד'. רחיצה לשם נקיון, בכל מקרה מותרת.

בימים אלה שהם ימים חמים, הרחיצה היא לנקיון, ומותר לרחוץ במים קרים או פושרים, רצוי, עם סבון פשוט.

 

 בשר ויין


נוהגים שלא לאכול בשר ולשתות יין, מר"ח אב.

הבדלה במוצ"ש, פרשת מטות מסעי, אפשר לכתחילה לעשות על מיץ ענבים, והמבדיל ישתה.

 

 מוסיקה, תפירה, סריגה וכד'.


 1. מוסיקה: הפוסקים חלוקים בשאלה, האם מותר לנגן ולשמוע מוסיקה בכל ימות השנה. למעשה, בכל ימות השנה נוהגים להקל ולשמוע, כדעת הפוסקים המתירים (רש"י, תוס', רמ"א בסימן תקס,ג). בתשעת הימים ראוי לנהוג כפוסקים האוסרים (שיטת הרמב"ם) ולהימנע מניגון ושמיעת מוסיקה.

       שמיעת מוסיקה ווקאלית, מותרת.

       הסובל ממתח או חרדה, ומוסיקה מרגיעה אותו, ישמע מדיסקים או קלטות וכד'.

 1. שידוכין: למרות שאין מתחתנים, מותר להשתדך (ואף לכתוב שטר תנאים, לנוהגים), בלי מוסיקה ובלי ריקודים.
 2. נהגו שלא לסרוג או לתפור בגד חדש בתשעת הימים. תיקונים קלים כמו תפר שנפתח או כפתור שנתלש, מותר לתופרם.
 3. טיולים: אע"פ שמותר לטייל, ראוי שלא לצאת לבילויים וטיולים מפני שהימים הם ימי סכנה. מסלול פשוט, ללא עליות וירידות קשות, אפשר ללכת גם בימים אלה.

 

יהפוך לנו הקב"ה את הימים הללו לששון ולשמחה!

© כל הזכויות שמורות לכושרות