כשרות הדגים

מיני דגים רבים נגועים בתולעים, יש לעיין כאן כדי לצפות בטבלת סוגי הדגים המוחזקים כנגועים 

דגים (שאינם מעובדים) המופיעים בטבלה כנקיים מתולעים - ניתן לקנות מכל כשרות מוכרת.

דגים המוחזקים כנגועים בתולעים אנו ממליצים לקנותם רק באחת מהכשרויות הבאות:

  •  בד"ץ יורה דעה - הרב מחפוד
  •  בד"ץ העדה החרדית
  •  בד"ץ הרב לנדא
  •  בד"ץ מהדרין - הרב רובין.
  • המכון למצוות התלויות בארץ - הרב שניאור זלמן רווח.

המקפידים להמנע מדגים הנגועים באנסיקיס יקנו מן הכשרויות הבאות:

  •  בד"ץ העדה החרדית
  • המכון למצוות התלויות בארץ - הרב שניאור זלמן רווח.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות