שאל את הרב » פטריות

  • פטריות
  • תוכן השאלה
  • איך לבדוק פטריות טריות בהכשר של הרב זרח אליהו?
  • תוכן התשובה
  • פטריות טריות מומלץ לרכוש בסלסלות קטנות ולא בתפזורת.

    ולכל היותר מספיק שטיפה
  • התשובה התקבלה מרבני כושרות
  • בתאריך כג אייר התשעז

© כל הזכויות שמורות לכושרות