ליבון חמור

להלן דוגמא לליבון מתכת - עד שתתאדם או שיהיו ניצוצות יוצאים ממנה

© כל הזכויות שמורות לכושרות