במה לכשרות » לפתית של חברת עלית וגלידות שטראוס

לפתית של חברת עלית וגלידות שטראוס

מו"ר הרב אליקים לבנון


שאלה: שוקולד המיוצר ע"י חברת עלית, במפעל בנצרת עלית ומכיל ליפתית, וכן גלידות שטראוס מהמפעל בעכו.

האם אשכנזי יכול לאוכלו בפסח?

 
תשובה: 
א. בבדיקה שנערכה במפעלים, ראינו רצינות והקפדה, בהכשרת המפעלים לפסח.
ב. אחד החששות בליפתית, הוא תערובת של דגן, באיסוף הגרעינים בשדות, במפעלים אלו, הליפתית מיובאת מאזור נקי מדגנים.
ג. כמות הליפתית המעורבת בשוקולד ובגלידות היא, בערך אחוז אחד.
ד. משום כך, גם אשכנזים הנזהרים מקטניות, ואף הנזהרים מליפתית, יכולים לאכול שוקולד וגלידות אלו ללא חשש.
 
בברכה הרב אליקים לבנון

© כל הזכויות שמורות לכושרות