בכדי להכשיר את התנור לשימוש בפסח, יש לנקותו היטב בחומרי ניקיון, תוך הקפדה על נקיון הדלתות, המסילות, אטם הדלת וכדומה. (כאשר מדובר בתנור קומביסטימר יש לרוקן את המים לפני ההפעלה ולאחריה).
לאחר הנקיון יש להמתין 24 שעות, ולחמם את התנור לחום המקסימלי למשך כחצי שעה או שעה.

יש מחמירים ללבנו באמצעות מבער (ברנר), לנוהגים כך יש להקפיד לעבור על הדפנות, המסילות ועל הדלת, עד שהתנור מאדים או מאפיר. (רצוי שאדם בעל נסיון יבצע זאת כדי שלא לפגוע בתנור). 

 

התבניות והרשתות - אם מניחים עליהם מאכלים באופן ישיר -לכל הדעות צריך להעביר באש עד שיאדימו או יאפירו (אין אפשרות לבצע זאת בתבניות אלומיניום, פיירקס, זכוכית וסיליקון, ואין להשתמש בהן בפסח). אם לא מניחים עליהם במהלך השנה מאכלים באופן ישיר, אלא התבניות או הרשתות משמשות כבסיס להנחת תבניות מאכל עליהן - הכשרתן בליבון קל - לנקות היטב ולהכניס לתנור למשך שעה על החום המקסימלי.

 

תנור פירוליטי (בעל מנגנון להכשרה עצמית) - ניתן להכשירו על ידי הפעלת תוכנית ההכשרה, את התבניות, הרשתות והמסילות יש להכשיר כתבניות תנור רגיל.

 

טוסטר אובן - מחמת החלל הקטן של הטוסטר ישנו קושי גדול לנקות אותו באופן מוחלט, בפינות, מתחת לגופי החימום וכדומה, לכן מומלץ יותר להשתמש במכשיר מיוחד לפסח. מי שבכל זאת מעוניין לעמול ולנקות רשאי להכשירו כמו תנור לעיל לאחר שיהיה בטוח שהוא נקי לחלוטין.

 

יש הנמנעים מלהכשיר תנור לפסח, מפני שקשה לנקותו וללבנו לכל הדעות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות