על מנת לדעת כיצד יש להגעיל או ללבן את הבלנדר או המיקסר, יש צורך לדעת מהם דרכי השימוש במכשיר, וכיצד הוא נאסר. לשם כך לחץ לחזרה למסך הראשי, ושם היכנס לסימולטור הכשרות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות