מיקסר ששימושו צונן – אין צורך להכשירו, ודי לנקותו היטב.

מיקסר שלשים בו בתדירות גבוהה (יותר מפעם בשבוע) בצק חלבי (או לחלופין בצק שאינו כשר), ומשהים בו את הבצק להתפחה, בולע מטעמו. לשיטת האשכנזים יש ללבן את הקערה ואת וו הלישה בליבון קל באש, עד שיתחממו מאוד (ניתן להכשירם גם על גבי הכיריים או בתוך התנור), ואם מדובר בקערת פלסטיק די להגעילה בכלי שבו מים מבעבעים.[1] לשיטת הספרדים בכל מקרה די בהגעלה.

 

מיקסר שבו אפשרות בישול – יש להתייחס אליו כאל כלי בישול לכל דבר, לנקות אותו היטב ובפרט את החיבורים בראש המיקסר, ולהגעיל את קערת המיקסר בכלי מים רותחים, וכן את הווים המתחברים אליו ואת כיסויי הקערה. יש להגעיל גם את נקודת חיבור המיקסר לקערת הבישול, אך אופן ההכשרה משתנה על פי מבנה המכשיר, ויש להתייעץ עם מורה הוראה.

 

 

[1] רמ"א או"ח תנא, טז, ומשנ"ב ס"ק צז.

© כל הזכויות שמורות לכושרות