באופן עקרוני מאוד קשה להכשיר מכשירים אלו.
אם חיממו בהם מאכל איסור לא ניתן להכשירם.
אם חיממו בשרי בטוסטר חלבי או להיפך: אם הטוסטר היה מלוכלך בשעת החימום הבעייתי לא ניתן להכשירו.
אם הטוסטר
היה נקי לחלוטין ללא שאריות כלל
– אם בשעה שחיממו בטוסטר הוא היה בן יומו (שבמהלך 24 השעות האחרונות חיממו בו בשרי / חלבי) לא ניתן להכשירו. ואם הטוסטר לא היה בן יומו, יש לנקותו היטב ולחממו במשך כחצי שעה כשהוא ריק.

© כל הזכויות שמורות לכושרות