כיור שרוצים להחליפו מבשרי לחלבי, או שנבלע בו מאכל איסור, יש לנקותו היטב ולאחר מכן לערות על גביו מים מקומקום רותח, כך שהמים יגעו באופן ישיר בכל חלקי הכיור.

© כל הזכויות שמורות לכושרות