כלים שבלעו בשר וחלב או מאכלים שאינם כשרים: צריך להמתין 24 שעות, לנקותם היטב ולהכניסם למים רותחים המונחים בכלי פרווה או מן המין שאליו רוצים להעביר את הכלי (בשרי / חלבי) בשעה שהוא על גבי האש. (כלי גדול, אפשר להכניסו בחלקים לתוך המים, ובתנאי שבסופו של דבר כל חלקי הכלי יעברו במים). אם הכלים בלעו את האיסור בלא נוזלים (כגון תבנית אפיה, סיר פלא, מחבת טפלון וכדומה) אפשר להכשירם רק על ידי הכנסתם לאש עד שיאדימו או יאפירו (ניתן לעשות זאת רק בכלי מתכת).
אם מדובר בכלי בשרי / חלבי שנאסר מבשר / חלב, אם בשעה שהכלי נאסר הוא לא היה בן יומו (כלומר שלא בישלו או הניחו בו מאכל חלבי / בשרי חם ב24 השעות האחרונות) אין צורך להמתין 24 שעות לפני הגעלתו .
האשכנזים נהגו שלא להגעיל כלים על מנת להופכם
מבשרי לחלבי (ולהיפך), והספרדים הקילו בכך, וכאשר הם מגעילים מבשרי לחלבי אין צורך להמתין 24 שעות בלא שימוש.
הערה חשובה: בכל מקרה לא ניתן להגעיל כלי חרס, חרסינה ופורצלן.

© כל הזכויות שמורות לכושרות