סכו"ם משמש פעמים רבות בכלי ראשון: לעירוב על גבי האש, בצלחת או קערה שחוממה במיקרוגל וכדומה.[1] לכן יש להגעילו במים מבעבעים המצויים בכלי ראשון על האש.[2]

יש להעיר שהאשכנזים נהגו שלא להכשיר כלים מבשרי לחלבי ולהפך, שמא יגרום הדבר לבלבול ותקלות.

דגשים להכשרת סכו"ם:

  1. יש להקפיד על ניקיון הסכו"ם, במיוחד בחיבורים שבין הכת למתכת ובין שיני המזלגות.
  2. סכו"ם הטעון הגעלה אפשר בקלות להכשירו בקומקום. את מכסה הקומקום יש לפתוח לפני רתיחת המים, כך שהמכשיר לא יפסיק את פעולתו, ובעוד המים מבעבעים יש להכניס לתוכו את הכלים, ובמידת הצורך להוציא אותם ולהכניס את חלקם השני.
  3. אפשר להכשיר סכו"ם חלבי בכלי בשרי ולהפך, ובתנאי שכל הכלים לא יהיו בני יומם.
  4. ניתן להכשיר כמות גדולה של סכו"ם הטעון הגעלה גם בליבון קל (אם אין לו ידיות מעץ או מפלסטיק), וזאת בהכנסת הסכו"ם לתוך תנור למשך כחצי שעה בחום המרבי.

 

[1] לשיטת האשכנזים נוסף גם השימוש בדבר גוש כדי לחייבו בהגעלה.

[2] הדבר נכון גם לשיטת הספרדים שמכשירים לפי רוב תשמישו, מפני שהשימוש בסירים ובמיקרוגל מצוי ביותר. אם השימוש אינו מצוי, כגון: כפיות שמשתמשים בהן רק בכלי שני, מעיקר הדין הכשרתן בכלי שני (או בעירוי), אך כתבו הפוסקים שאם אפשר, טוב להגעיל גם אותן בכלי ראשון.

יש להעיר שאומנם לעיתים נעשה שימוש בסכו"ם על האש (במנגל, או במחבת), אך מכיוון שמדובר ב'היתרא' די לו בהגעלה.

אם הסכו"ם נאסר ממאורע חד פעמי שהתרחש בעירוי מכלי ראשון, די מעיקר הדין להגעילו בעירוי של מים רותחים על גביו.

 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות