כיריים שנפלו עליהם מאכלי בשר או חלב, לא נהגו להגעילן או להכשירן על מנת להניח על גביהן כלי אחר, אך יש להקפיד שלא יהיו על גבי החצובות שאריות של בשר / חלב בעת הנחת כלי מהמין השני.

© כל הזכויות שמורות לכושרות