כיריים שנפלו עליהן מאכלי בשר או חלב, או מאכל שאינו כשר, אין צורך להכשירן, אך יש להקפיד לנקות אותן היטב עד שלא יהיו עליהן שאריות מאכלי חלב, בשר, או מאכל שאינו כשר בעת הנחת כלי עליהן. נקיון זה נדרש רק לגבי משטחים הנוגעים בכלי הבישול: חצובות הגז, או משטחי כיריים חשמליות, אינדוקציה וכדומה, אך המשטחים שמתחת לחצובות הגז שאינם נוגעים בכלי הבישול אין צורך לנקותם.

 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות