גזרו חכמים שלא להניח לכתחילה בשר וחלב (או אפילו מאכל פרווה כשרוצה לאוכלו יחד עם המין השני), זה לצד זה כשהם מגולים, אפילו כאשר הם בכלים נפרדים. אמנם כאשר המאכלים מכוסים ניתן להניחם זה לצד זה ללא חשש.
לכן כאשר מאחסנים מאכלים במקרר, או בצידנית וכדומה, או כאשר אורזים בשקיות בעת עריכת קניות, יש להשתדל שלא יהיו שני סוגי המאכלים מגולים, וכאשר משאיר במקרר למשל לבן או חלב פתוח, ידאג לכך ששאר מוצרי הבשר, או מאכלים שעתיד לאוכלם בסעודת בשר, יהיו מכוסים כראוי. כמו כן ראוי שירגיל את עצמו שלא להניח מאכלים נוזליים שעלולים להשפך
במדפים העליונים של המקרר, אלא על דלת המקרר או במדפים התחתונים שלו.

© כל הזכויות שמורות לכושרות