חכמים גזרו שלא להניח לכתחילה בשר וחלב זה לצד זה כשהם מגולים, והוא הדין למאכל פרווה שמתכוונים לאוכלו בסעודה חלבית או בשרית.[1] יש להקפיד על כך בעת אחסון מאכלים במקרר, וכאשר במקרר ישנו גביע יוגורט או חלב פתוח, לוודא ששאר מוצרי הבשר או מאכלים שעתיד להאכל בסעודת בשר יהיו מכוסים כראוי. כמו כן ראוי להתרגל שלא להניח מאכלים נוזליים שעלולים להישפך במדפים העליונים של המקרר, אלא על דלת המקרר או במדפים התחתונים.

 

[1] שו"ע יו"ד צה, ה-ו. ואע"פ ששם הקל השו"ע במאכלי בשר וחלב זה לצד זה, מכל מקום בילקוט יוסף יו"ד פח, ג כתב שגם לספרדים יש להקפיד בזה לכתחילה.

© כל הזכויות שמורות לכושרות