מכשיר זה משמש בעיקר למאכלים שאינם חמים. לפיכך מן הדין מותר להשתמש בו למאכלי חלב ופרווה לסירוגין (גם כשכוונתו לאוכלם עם בשר), בתנאי שמנקים את המכשיר היטב בין השימושים השונים.

כאשר המכשיר משמש גם למאכלים חריפים, יש להקפיד ולהכניס לתוכו מאכלי פרווה חריפים רק אם נחתכו בכלי פרווה בלבד, כדי שהדבר לא יגביל את השימושים הבאים שלו.[1]

מיקסר הכולל גוף חימום דינו כסיר שאין להשתמש בו לחלב ובשר לסירוגין.

 

[1] לשיטת הגר"ע יוסף אם הסכין אינה בת יומה הדבר מותר. כמו כן יש הסוברים שבכל מקרה הכלי אינו נהפך לבשרי או חלבי בשל מאכל חריף שנחתך בבשרי או חלבי, אך דעת המשנ"ב להחמיר לכתחילה.

לא התייחסנו כאן למקרה של מיקסר שנילוש בו בצק חלבי משום שהמציאות שבו הוא בולע נדירה (רק אם משתמשים בתדירות גבוהה יותר מפעם בשבוע, ומשהים את הבצק בו להתפחה). בנוסף גם אם תנאים אלו התקיימו לישה חד פעמית אינה מפליטה את טעמו.

© כל הזכויות שמורות לכושרות