על מנת שהמיחם והקומקום יישארו פרווה, יש להקפיד שלא לחמם על גבייהם
מוצרים בשריים או חלביים (כגון בורקס גבינה וכדומה).
וכן יש להקפיד שלא לערות מהקומקום או המיחם ישירות על כלי שיש בו בשר או חלב (אך לכלים ריקים, או מלאים בתבשיל פרווה, מותר לערות אף לכתחילה).
טבילת כלים -
מיחם אין צורך לטובלו
. אך קומקום נשלף שאינו מיוצר בארץ צריך לטובלו
במקווה לפני השימוש.

© כל הזכויות שמורות לכושרות