במיקרוגל המשמש לבשרי ולחלבי קיימות שתי בעיות:

  • אדי המאכל עולים אל דופנות המיקרוגל, ונבלעים בהן טעמי בשר וחלב.[1]
  • מאכלים שגולשים על גבי צלחת הזכוכית של המיקרוגל נבלעים בה,[2] ולעיתים אף נותרים עליה למשך זמן עד שינקו אותם.[3]

משום כך יש שהורו לייחד את המיקרוגל לשימוש חלבי או בשרי בלבד.[4] אך למעשה רבים התירו להשתמש במיקרוגל לבשרי וחלבי לסירוגין, אך כדי לפתור את שני החששות שהוזכרו נדרש להקפיד על כיסוי המאכל מלמעלה (כדי לחסום את האדים), וחציצה בינו ובין צלחת המיקרוגל מלמטה, להלן כמה אפשרויות מציאותיות:[5]

  • כיסוי המאכל בכיסוי פלסטיק הייעודי למיקרוגל או בניילון נצמד חוסם את התפשטות האדים,[6] בנוסף יש להניח מתחת לכלי שבו מונח המאכל, דבר מה שיחצוץ בינו ובין הצלחת, ניתן להשתמש לשם כך בשקית, חתיכת קרטון, צלחת רחבה ייעודית וכדו' (כאשר משתמשים בכיסוי מיקרוגל, על החציצה שבתחתית להיות רחבה יותר מקוטר הכיסוי, כך שכולו יונח עליה).
  • עטיפת המאכל בשקית מלמעלה ומלמטה מונעת גם את התפשטות האדים וגם מהווה חציצה בין המאכל לצלחת התחתונה. מומלץ לכסות בשני כיסויים, משום שלעיתים אחד מהם נקרע או נפתח.[7]

במוסדות ציבוריים שקשה מאוד לשמור בהם על ניקיון המכשיר, יש להשתדל לייחד מכשירים שונים לבשרי ולחלבי.

מי שצריך להשתמש במיקרוגל שכשרותו אינה ידועה (כגון בעבודה, בבית חולים וכדומה), יכול גם כן להשתמש בו כאשר מחמם בכלים סגורים, ועל ידי חציצה בין הצלחת התחתונה ובין הכלי שבו מחומם המאכל כנ"ל.

 

[1] אדים אלו ישובו ויאסרו את המאכלים הבאים שיחוממו במיקרוגל.

[2] לשיטת הנוהגים שכלי זכוכית אינם בולעים חשש זה אינו קיים, אך החשש ללכלוך ממשי בעינו עומד.

[3] כדי לפתור חשש זה לא די בשימוש בכיסויי צלחת למיקרוגל, מפני שפעמים רבות קוטר הכיסוי גדול מן הצלחת וכך האדים נוגעים בצלחת המיקרוגל. כמו כן הכיסוי איננו מונע שפיכה של מאכלים על הצלחת ואינו מהווה חציצה בין מאכלים שנשפכו בעבר, לצלחת שמניחים כעת.

[4] בשו"ת שבות יצחק, ח"ו פרק ה, ה, ג, כתב בשם הגרי"ש אלישיב והגרש"ז אויערבך שאסרו להשתמש במיקרוגל לבשרי וחלבי בזה אחר זה, אפילו אם הם מכוסים כדין, שמא באחת מן הפעמים יגלוש או ישכח לכסות.

[5] כך היא הנחיית הרב אליקים לבנון.

[6] אף כשיש מעט נקבים בכיסוי המיקרוגל, ניתן להשתמש בו, מפני שהאדים היוצאים ממנו מועטים ביותר ומתפזרים בחלל המיקרוגל ואינם אוסרים אותו.

[7] אם המאכל מונח בשקית ישירות, ללא כלי, ישנה חובה להניחו בשתי שקיות, משום שאם הצלחת התחתונה מלוכלכת בבשרי ובשקית מונח מאכל חלבי, הטעם הבשרי נבלע דרך השקית במאכל החלבי ואוסר אותו.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות