יש לייחד כלים שונים לבשר ולחלב, ונהגו ישראל לסמן כל אחד מהם בסימון שונה (בבית פרטי מספיק שכל מערכת כלים תהיה מסוג שונה).
באופן עראי ניתן להשתמש בכלי חלביים גם למוצרי בשר (או להיפך) כשהם קרים ואינם חריפים, ובלבד לא ישהו בתוכם 24 שעות.
מומלץ שלא לחתוך על צלחות חלביות / בשריות מאכלים חריפים, מפני שלאחר מכן לא יוכלו להשתמש בהם בתור פרווה, כמו כן פעמים רבות קורות תקלות במטבח בגלל מאכלים אלו. לכן אם רוצים לחתוך מאכלים שיהיה ניתן לאוכלם גם עם בשר וגם עם חלב מומלץ לייחד קרש חיתוך וסכין פרווה שרק בהם חותכים מאכלים חריפים.
טבילת כלים -
כלים המיוצרים בחוץ לארץ, או מיוצרים בארץ על ידי גויים, יש לטובלם
במקווה לפני השימוש. (כלי פלסטיק, חרסינה ופורצלן אין צורך לטבול, ויש שהחמירו לטובלם
בלא ברכה).

© כל הזכויות שמורות לכושרות