לכתחילה צריכים להיות במטבח שני כיורים: אחד לחלב ואחד לבשר. אמנם כאשר אין אפשרות כזו, ניתן להשתמש באותו הכיור לבשר וחלב בזה אחר זה (אך לא ביחד), ובלבד שיקפיד שלא לשפוך לכיור מאכלים חמים, וכן לא לשפוך לכיור מים רותחים כאשר מונחים בו כלים. במצב כזה יש לייחד רשת מתכת או משטח פלסטיק ולהניחו בתחתית הכיור בשעה שמשהים בתוכו כלים חלביים, ומשטח אחר כאשר משהים בתוכו כלי בשר.
ספוג נקיון: לכתחילה יש להקפיד שיהיה ספוג נפרד לנקיון בשר וחלב, אמנם כאשר אין אפשרות כזו (כגון שמתארח במקום שיש בו רק סקוצ' אחד), ניתן להשתמש בספוג אחד, אך יש להקפיד שלא לשטוף את הכלים במים חמים, ולנקות אותו משאריות לפני השימוש.

© כל הזכויות שמורות לכושרות