אין צורך להקפיד לייחד כיריים נפרדות לבשר ולחלב, אמנם יש להקפיד על כך שהחצובות לא יהיו מלוכלכות מחלב כאשר מחמם עליהם סיר בשר וכן להיפך. כמו כן יש להקפיד להתייחס לכיריים כטרפים, ולא לחמם עליהם מאכל באופן ישיר כגון פיתות, או לצלות עליהם בשר, חצילים וכדומה, ואם נגע בהם מאכל במגע ישיר אין לאוכלו (בכיריים חשמליות יש מקום גדול יותר להתיר כאשר הכיריים נקיות).
בישול בסמיכות של מאכלי בשר וחלב -
אף על פי שאם יגע סיר של חלב בסיר של בשר חם, אפילו כשהם מכילים בתוכם בשר וחלב, אינם נאסרים (אם הם אינם מלוכלכים מבחוץ). מכל מקום יש לדאוג לכך שמקרה כזה לא יקרה. כמו כן, כאשר מבשל או מטגן מאכלים חלביים או בשריים שיש חשש שיתיזו על הכלים שבסמוך, יש להקפיד שלא לבשל בסמיכות אליהם בכלים מן המין השני.

© כל הזכויות שמורות לכושרות