לכתחילה יש לייחד משטחי עבודה נפרדים לבשר ולחלב,[1] משום שלעיתים השיש מלוכלך מתבשילים שנשפכו עליו. כמו כן אם יניחו על השיש מאכל חם או סיר חם כאשר יש רטיבות ביניהם – הם עלולים להיאסר.

במקרה שמניחים על אותו המשטח בשרי וחלבי בה בעת, יש להקפיד להרחיק אותם זה מזה כדי שלא יתיזו או יטפטפו האחד על האחר,[2] וכן שלא ייגעו הכלים זה בזה.[3]

במטבח שבו יש רק משטח אחד, שמשמש גם לחלבי וגם לבשרי – יש להימנע מלהניח עליו מאכלים וסירים חמים ישירות ללא חציצה.[4] מותר להניח עליו מאכלים צוננים, אך אין לחתוך עליו ישירות מאכלים חריפים (בצל, פלפל חריף, לימון וכדומה).

 

[1] ערוה"ש יו"ד פח, י כותב שכך נהגו ישראל.

[2] כה"ח יו"ד פח, ס"ק ח.

[3] רמ"א יו"ד צב, ח. 

[4] גם כאשר המשטח נקי ואינו רטוב יש להקפיד על הפרדה לכתחילה, כשם שאסרו לכתחילה שני כלים הנוגעים זה בזה ברמ"א יו"ד צב, ח.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות