בחר את מין התנור / הטוסטר אובן:

הערה: לא מדובר כאן על תנור קומביסטימר מוסדי. דינו של תנור זה כדין סיר.

© כל הזכויות שמורות לכושרות