האם צלחת המיקרוגל היתה
מלוכלכת משאריות של מאכלים בשריים לחים?

© כל הזכויות שמורות לכושרות