מיקסר בדרך כלל אינו נחשב כחלבי או בשרי, מפני שלא מכניסים לתוכו מאכלים חמים. אם הכניסו לתוך קערת המיקסר מאכל חלבי / בשרי מוצק חם (שקשה לגעת בו במשך מספר שניות מבלי להרתע), לשיטת האשכנזים דינו כבשרי / חלבי, ואם יכניסו לתוכו מאכל מהמין השני כשהוא מוצק וחם המיקסר יהיה טרף, ואסור להכין בו מאכלים חמים. ולשיטת הספרדים המיקסר לא ייחשב כחלבי / בשרי אלא כאשר מדובר במיקסר יד שהכניסו אותו לכלי חם שהיה על גבי האש. ואז אסור להכניסו שנית לכלי חם מהמין השני, ואם הכניס המיקסר טרף וצריך להגעילו.

(המאכל בדרך כלל יהיה מותר, אלא אם כן הכניס את המיקסר לתוך המאכל החלבי והבשרי באותו היום).

© כל הזכויות שמורות לכושרות