האם המאכל היה מונח על המיחם באופן ישיר או בתוך כלי?

© כל הזכויות שמורות לכושרות