הדין:
נהגו ישראל שלא להפריד בין כיריים בשריות לחלביות, ומותר לבשל מאכלים על כל כיריים.

© כל הזכויות שמורות לכושרות