הדין:
אם המאכל והכיריים קרים – המאכל מותר (ויש להדיחו במים תחילה).
אם המאכל או הכיריים חמים - המאכל אסור.
אמנם אם יקלפו ממנו את מקום המגע בכיריים - יהיה מותר לאוכלו.

הערה: שיקולים נוספים יכולים לשנות את הדין להיתר. במקום הצורך יש להביא את המקרה בפני תלמיד חכם.

© כל הזכויות שמורות לכושרות