סוג המאכל:

הערה: טיגון בשמן נחשב כרוטב, אך לחלוחית מועטת אינה נחשבת כרוטב. בעניין תקלות של מאכלים בכלי מטבח, כגון בתנור, מיקסר, בלנדר, מערוך וכדומה, יש לחזור למסך הראשי ולבחור בקטגוריית 'כלי מטבח'.

© כל הזכויות שמורות לכושרות