שאל את הרב » ברוקולי

  • ברוקולי
  • תוכן השאלה
  • בס"ד
    ברוקולי קפוא של א.ב. בודק תעשיות בע"מ, בכשרות OU, התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, והרב שלמה גיסינגער ומהדרין באישור הרבנות הראשית לירושלים?
  • תוכן התשובה
  • http://www.kosharot.co.il/ask_show.asp?id=340327

  • התשובה התקבלה מרבני כושרות
  • בתאריך ט' אדר ה'תשע"ז

© כל הזכויות שמורות לכושרות