שאל את הרב » לאחר הפסח

  • לאחר הפסח
  • תוכן השאלה
  • האם נכון להחמיר ולא לרכוש חמץ שנמכר לגוי?
  • תוכן התשובה
  • כל הארץ מלאה בחמץ שנמכר לגוי. שמענו על יהודים מיוחדים המחמירים בזה ולא אוכלים חמץ עד חג שבועות. זו וודאי מידת חסידות גדולה.

    www.kosharot.co.il


  • התשובה התקבלה מרבני כושרות
  • בתאריך כ"ה ניסן ה'תשע"ב

© כל הזכויות שמורות לכושרות