מעבדת החרקים » תוצאות בדיקת תות שדה

תוצאות בדיקת תות שדה

מעבדת כושרות


במעבדת כושרות בדקנו במהלך השנים מדגם גדול של תותים מחברות שונות, ונמצאה בהם נגיעות גבוהה. 

בהוראות מעשיות לנקיון התותים מחרקים תוכלו לצפות בקישור זה

לתועלת הציבור אנו מפרסמים את תוצאות הבדיקות. למותר לציין שכל החרקים המנויים להלן נראו בעין רגילה ללא כל אמצעי הגדלה:

 

כמות

שטיפה ראשונה

שטיפה שניה

שטיפה שלישית

שטיפה רביעית

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה:
טריפס 3
עכביש 30
כנימת עלה 80

סה"כ: חרקים 113

השרייה + שטיפה: עכביש 13
כנימת עלה 30

סה"כ: חרקים 43

השרייה + שטיפה:
עכביש 6
כנימת עלה 17

סה"כ: חרקים 23

השרייה + שטיפה: כנימת עלה 1

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה+ מברשת: למעלה מ100 חרקים

 

השרייה + שטיפה + מברשת:
עכביש 4
כנימת עלה 3

סה"כ: חרקים 7

השרייה + שטיפה + מברשת:
עכביש 1
כנימת עלה 1

סה"כ: חרקים 2

 

חבילה קטנה

השרייה + שטיפה:
אקרית אדומה 16
עכביש 12
כנימת עלה 45

סה"כ: 73 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת: אקרית אדומה 1 כנימת עלה 10

סה"כ: 11 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת: אקרית אדומה 1
כנימת עלה 1

סה"כ: 2 חרקים

 

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה + מברשת:
 5 עכביש
 3 כנימת עלה
 1 חרק עם כנפיים

סה"כ: 9 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת: 1 עכביש

 

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

 

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה:
3  טריפס
 2 חדקנית התות

סה"כ: 5 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת:
טריפס 1
אקרית אדומה 3
עכביש 1
חדקנית התות 3

סה"כ: 8 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

 

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה + מברשת:
1  טריפס
3  אקרית אדומה
 1 עכביש
3  חדקנית

סה"כ: 8 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

 

 

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה + מברשת:
1  טריפס
31  עכביש
32  כנימת עלה

סה"כ: 64 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

 

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה:
2  טריפס
 20 עכביש
16  כנימת עלה

סה"כ: 38 חרקים

השרייה + שטיפה:
2  עכביש
6  כנימת עלה 

סה"כ: 8 חרקים

השרייה + שטיפה:
4  עכביש
4  כנימת עלה

סה"כ: 8 חרקים

השרייה + שטיפה:
2  כנימת עלה 

 

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה:
 6 טריפס
3  עכביש
1  כנימת עלה

סה"כ: 10 חרקים

השרייה + שטיפה: נקי

השרייה + שטיפה: נקי

השרייה + שטיפה: נקי

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה + מברשת:
3  טריפס
1  עכביש

סה"כ: 4 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

השרייה + שטיפה + במברשת: נקי

 

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה + מברשת:
 1 טריפס
1  עכביש
5  כנימת עלה 

סה"כ: 7 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת:
1  עכביש
1  כנימת עלה 

סה"כ: 2 חרקים

השרייה + שטיפה +מברשת:
1 עכביש

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה:
5  טריפס
2  עכביש
3  כנימת עלה

סה"כ: 10 חרקים

השרייה + שטיפה: נקי

השרייה + שטיפה: 1 טריפס 1
1  כנימת עלה

סה"כ: 2 חרקים

השרייה + שטיפה: 1
כנימת עלה

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה + מברשת:
 4 טריפס
 1 אקרית אדומה
1  עכביש
1  כנימת עלה 

סה"כ: 7 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

 

קופסא קטנה

השרייה ושטיפה:
2  טריפס
2  אקרית אדומה
1  עכביש
1  כנימת עלה
1  חידקנית התות

סה"כ: 7 חרקים

השרייה + שטיפה:
1 טריפס

השרייה + שטיפה: נקי

השרייה + שטיפה: נקי

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה + מברשת:
4  אקרית אדומה
4  עכביש
5  כנימת עלה
2  חידקנית התות
4  סוג אחר של אקרית אדומה

סה"כ: 19 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

השרייה + שטיפה + מברשת:
1  אקרית אדומה

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

קופסא קטנה

השרייה+ שטיפה:
טריפס 1

השרייה + שטיפה: אקרית אדומה 1
עכביש 1

סה"כ: 2 חרקים

השרייה + שטיפה: נקי

השרייה + שטיפה: נקי

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה + מברשת:
טריפס 3
אקרית אדומה 21
עכביש 37
כנימת עלה 41
סה"כ: 102 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת:
עכביש 2

 

השרייה + שטיפה + מברשת:
טריפס 1 חי!
עכביש 1

סה"כ: 2 חרקים

 

קופסא קטנה

השרייה + שטיפה: עשרות חרקים מסוגים שונים, לפחות 80 אקריות אדומות, עכבישים, טריפסים, כנימות עלה

השרייה + שטיפה:
אקרית אדומה 1
עכביש 1
כנימת עלה 5

סה"כ: 7 חרקים

השרייה + שטיפה: 
אקרית אדומה 1
כנימת עלה 2

סה"כ: 3 חרקים

השרייה + שטיפה:
אקרית אדומה 1
כנימת עלה 1

סה"כ: 2 חרקים

חבילה גדולה

השרייה + שטיפה + מברשת:
טריפס למעלה מ100
זבוב 1
כנימת עלה 1
חידקנית 1

סה"כ: למעלה מ103 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת:
טריפס 4

השרייה + שטיפה + מברשת:
טריפס 3

 

 

חבילה גדולה

השרייה + שטיפה:
טריפס למעלה מ80
אקרית אדומה 2
עכביש 1
כנימת עלה 2

סה"כ: למעלה מ105 חרקים

השרייה + שטיפה:
טריפס 15
אקרית אדומה 1 סה"כ: 16 חרקים

השרייה + שטיפה:
טריפס 6

השרייה + שטיפה:
טריפס 2

חבילה גדולה

השרייה + שטיפה + מברשת:
טריפס 2
עכביש 4
כנימת עלה 3
זחל 1

סה"כ: 10 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

 

חבילה גדולה

השרייה + שטיפה:
טריפס 2
עכביש 5
כנימת עלה 6

סה"כ: 13 חרקים

השרייה + שטיפה:
טריפס 1
כנימת עלה 2

סה"כ: 3 חרקים

השרייה + שטיפה: נקי

השרייה + שטיפה:
טריפס 1
כנימת עלה 1

סה"כ: 2 חרקים

חבילה גדולה

השרייה + שטיפה + מברשת:
למעלה מ100 חרקים מסוגים שונים, בעיקר עכבישים וכנימות עלה

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

השרייה + שטיפה + מברשת:
כנימת עלה 1

 

חבילה גדולה

השרייה + שטיפה:
טריפס 15
עכביש 47
כנימת עלה 39
חידקנית 1

סה"כ: 102 חרקים

השרייה + שטיפה:
עכביש 2
כנימת עלה 5

סה"כ: 7 חרקים

השרייה + שטיפה: 
עכביש 4
כנימת עלה 4

סה"כ: 8 חרקים

השרייה + שטיפה:
עכביש 1
כנימת עלה 3 

סה"כ: 4 חרקים

חבילה גדולה

השרייה + שטיפה:
2  טריפס
11  אקרית אדומה
11  עכביש
18  כנימת עלה

סה"כ: 32 חרקים לפחות

השרייה + שטיפה:
1 חידקנית

השרייה + שטיפה: 
1 טריפס

השרייה + שטיפה: נקי

חבילה גדולה

השרייה + שטיפה + מברשת:
4  טריפס
1  אקרית אדומה
7  עכביש
2  זבוב
10  כנימת עלה
1  חידקנית

סה"כ: 25 חרקים

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

השרייה + שטיפה + מברשת: נקי

 

1 חב' קטנה

השריה + שטיפה:
עכביש 75,
כנימת עלה 19,
פסוק 1.

סה"כ: 95 חרקים.

השריה + שטיפה:
כביש 7,
כנימת עלה 1.

סה"כ: 8 חרקים.

השריה + שטיפה: נקי.

השריה + שטיפה ושיפשוף במברשת שיניים:
עכביש 3,
כנימת עלה 1.

סה"כ: 4 חרקים.

1 חב׳ קטנה

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
טריפס 5,
עכביש 52,
כנימת עלה 33,
פסוק 1.

סה"כ: 91 חרקים.

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים: עכביש 1,
כנימת עלה 2 .

סה"כ: 3 חרקים.

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים: נקי.

 

1 חב׳ קטנה

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
למעלה מ300 חרקים מסוגים שונים, בעיקר עכבישים וכנימות עלה.

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
עכביש 6,
כנימת עלה 11.

סה"כ: 17 חרקים.

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
אקרית אדומה 1.

 

1 חב׳ קטנה

השריה + שטיפה: הערכה: למעלה מ100 חרקים, בעיקר כנימות עלה ועכבישים (יש גם אקריות אדומות).

השריה + שטיפה:
אקרית אדומה 4,
עכביש 1,
כנימת עלה 11.

סה"כ: 16 חרקים.

השריה + שטיפה:
עכביש 4,
כנימת עלה 3.

סה"כ: 7 חרקים.

השריה + שטיפה:
עכביש 2,
כנימת עלה 2.

סה"כ: 4 חרקים.

1 חב׳ קטנה

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
טריפס 6,
אקרית אדומה 1,
עכביש 3,
כנימת עלה 3,
זחל 1.

סה"כ: 14 חרקים.

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים: נקי.

 

 

1 חב׳ קטנה

השריה + שטיפה:
טריפס 6,
עכביש 18,
זבוב 2,
כנימת עלה 9.

סה"כ: 35 חרקים.

השריה + שטיפה:
טריפס 1,
עכביש 4.

סה"כ: 5 חרקים.

השריה + שטיפה:
כנימת עלה 1.

השריה + שטיפה: נקי.

1 חב׳ קטנה

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
טריפס 1,
אקרית שקופה 2,
אקרית אדומה 2,
עכביש 3,
כנימת עלה 8.

סה"כ: 16 חרקים.

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים: נקי.

 

 

1 חב׳ קטנה

השריה + שטיפה ושיפשוף בידיים:
טריפס 3,
עכביש 23,
זבוב 1,
כנימת עלה 17.

סה"כ: 44 חרקים.

השריה + שטיפה ושיפשוף בידיים:
כנימת עלה 1.

השריה + שטיפה ושיפשוף בידיים: נקי.

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים: נקי.

1 חב' גדולה

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
טריפס 6,
אקרית אדומה 3,
עכביש 3,
כנימת עלה 3,
חדקנית התות 3.

סה"כ: 18 חרקים.

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
טריפס 1.

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
טריפס 1.

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים: נקי.

1 חב' גדולה

השריה + שטיפה ושיפשוף בידיים:
טריפס 9,
אקרית אדומה 4,
עכביש 52,
כנימת עלה 50.

סה"כ: 115 חרקים.

השריה + שטיפה ושיפשוף בידיים:
כנימת עלה 1.

השריה + שטיפה ושיפשוף בידיים:
כנימת עלה 1.

השריה + שטיפה ושיפשוף בידיים: נקי.

1 חב' קטנה

השריה ושטיפה + שיפשוף קל בידיים:
עכביש 15,
כנימת עלה 9.

סה"כ: 24 חרקים.

השריה ושטיפה + שיפשוף קל בידיים: נקי.

השריה ושטיפה + שיפשוף קל בידיים:
כנימת עלה 2.

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים: נקי.

1 חב' קטנה

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
אקרית אדומה 1,
עכביש 13,
כנימת עלה 23,
פסוק 2.

סה"כ: 39 חרקים.

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים: נקי.

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים: נקי.

 

1 חב' קטנה

השריה ושטיפה + שיפשוף קל בידיים:
טריפס 1,
אקרית אדומה 7,
עכביש 3,
כנימת עלה 5.

סה"כ: 16 חרקים.

השריה ושטיפה + שיפשוף קל בידיים:
אקרית אדומה 2,
זבוב 1.

סה"כ: 3 חרקים.

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
אקרית אדומה 1,
כנימת עלה 1.

סה"כ: 2 חרקים.

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
אקרית אדומה 1.

1 חב' קטנה

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
אקרית אדומה 1,
עכביש 31,
זבוב 1,
כנימת עלה 19,
פסוק 1,
זחל 1.

סה"כ: 54 חרקים.

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
כנימת עלה 1.

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים: נקי.

 

1 חב' גדולה

השריה ושטיפה:
טריפס 2,
עכביש 14,
זבוב 1,
כנימת עלה 9,
זחל 1.

סה"כ: 27 חרקים.

השריה ושטיפה:
עכביש 4,
כנימת עלה 2.

סה"כ: 6 חרקים.

השריה ושטיפה:
עכביש 1,
כנימת עלה 1.

סה"כ: 2 חרקים.

השריה ושטיפה:
עכביש 2.

1 חב' גדולה

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
אקרית אדומה 1,
עכביש 2,
זבוב 1,
כנימת עלה 1.

סה"כ: 5 חרקים.

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים: נקי.

   

1 חב' גדולה

השריה ושטיפה:
טריפס 3,
אקרית אדומה 2,
עכביש 25,
כנימת עלה 2.
אחר 1.

סה"כ: 33 חרקים.

השריה ושטיפה:
טריפס 1,
אקרית אדומה 1,
עכביש 3.

סה"כ: 5 חרקים.

השריה ושטיפה:
טריפס 2,
עכביש 1.

סה"כ: 3 חרקים.

השריה ושטיפה: נקי.

1 חב' גדולה

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
טריפס 2,
אקרית אדומה 2,
עכביש 2,
כנימת עלה 2.
חדקנית התות 1.

סה"כ: 9 חרקים.

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
טריפס 1.

השריה ושטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים: נקי.

 

1 חבילה גדולה

השריה + שטיפה:
תריפס 1,
2 אקריות אדומות,
7 עכבישים,
כנימת עלה 1,
2 אחר.
סה"כ: 13 חרקים.

השריה + שטיפה:
כנימת עלה 1,
2 אחר.
סה"כ: 3 חרקים.

השריה + שטיפה:
נמצאו חלקי חרקים

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
נמצאו חלקי חרקים

1 חבילה גדולה

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
אקרית שקופה 1,
2 עכבישים,
זבוב 1,
כנימת עלה 1,
5 חדקניות התות,
2 אחר.
סה"כ: 12 חרקים.
השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
תריפס 1.
השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
פסוק 1.
השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
נקי.

1 חבילה גדולה

השריה + שטיפה:
2 תריפסים,
אקרית שקופה 1,
6 אקריות אדומות,
31 עכבישים,
7 כנימות עלה.
סה"כ: 47 חרקים.
השריה + שטיפה:
14 עכבישים,
7 כנימות עלה,
פסוק 1.
סה"כ: 22 חרקים.
השריה + שטיפה:
אקרית אדומה 1,
כנימת עלה 1.
סה"כ: 2 חרקים.

השריה + שטיפה:
עכביש 1.

 

בדיקה חמישית:

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
אקרית שקופה 1,
אקרית אדומה 1,
עכביש 1,
2 כנימות עלה.
סה"כ: 5 חרקים.

1 חבילה גדולה

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
9 תריפסים,
1 אקרית אדומה,
למעלה מ81 עכבישים,
למעלה מ69 כנימות עלה,
2 פסוקאים.
סה"כ: למעלה מ162 חרקים.
השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
2 תריפסים,
5 עכבישים,
2 כנימות עלה.
סה"כ: 9 חרקים.
השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
עכביש 1,
כנימת עלה 1.
סה"כ: 2 חרקים.

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
עכביש 1.

1 חבילה גדולה

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
7 תריפסים,
אקרית אדומה 1,
5 עכבישים,
2 כנימות עלה,
2 חדקניות התות.
סה"כ: 17 חרקים.
השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
כנימת עלה 1.
השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
נקי.

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
נקי.

1 חבילה גדולה

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
4 תריפסים,
4 עכבישים,
2 כנימות עלה,
אחר 1.
סה"כ: 11 חרקים.
השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
תריפס 1.
השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
נקי.
 

1 חבילה גדולה

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
תריפס 1,
56 אקריות אדומות,
עכביש 1,
פסוק 1,
5 חדקניות התות.
סה"כ: 64 חרקים.
השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
נקי.
השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
נמצאו חלקי חרקים
השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
נקי.

1 חבילה גדולה

השריה + שטיפה:
תריפס 1,
אקרית שקופה 1,
61 אקריות אדומות,
5 עכבישים,
פסוק 1,
5 חדקניות התות.
סה"כ: 74 חרקים.
השריה + שטיפה:
2 אקרית שקופה,
6 אקריות אדומות,
2 1/2 חדקניות התות.
סה"כ: 8 חרקים.

השריה + שטיפה:

נמצאו חלקי חרקים

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:
5 אקריות אדומות.

 

בדיקה חמישית: 

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים: נמצאו חלקי חרקים.

 

בדיקה שישית:

השריה + שטיפה + שיפשוף בעזרת מברשת שיניים:

נקי

© כל הזכויות שמורות לכושרות