מעבדת החרקים » תולעים בממרחי תמרים

תולעים בממרחי תמרים

מעבדת כושרות


לפני מספר שנים הבאנו לידיעת הציבור את מצב הנגיעות בריבות וקונפיטורות. כהמשך למהלך זה ערכנו בדיקות נרחבות לממרחי תמרים.

לצערנו נוכחנו לדעת כי בניגוד להנחה הרווחת בציבור שמוצר זה אינו נגוע בחרקים, משום שהוא עובר טיפול קודם לכן ונטחן היטב, ממרחי תמרים מחברות רבות אינם טחונים במידה מספקת, ונמצאו בהם חרקים רבים שנותרו שלמים גם אחר הטחינה. למותר לציין שכל החרקים נראים לעין בלא כל אמצעי עזר.

ממצאים חמורים אלו נמצאו במוצרים בעלי כשרויות רבות, ובחלקן אף כאלו שנמצאים ברשימת המומלצים שלנו.

לצערנו בבדיקות לאחרונה התגלה שעל אחת מן החברות שעליהן המלצנו, חברת "תמר כנרת" עם השגחת העדה החרדית, כבר איננו יכולים להמליץ.

אנו עומדים כל העת בקשר מול נותני הכשרות, ומעדכנים אותם באופן שוטף, אך עד שיתוקן הדבר אנו ממליצים להשתמש בממרחי תמרים מהמפעלים הבאים:

  • פוליבה – בכשרות הרבנות רמלה (משווק תחת מותגים שונים).
  • טעמי הגליל - בכשרות רבנות קרית שמונה, החל משנת הייצור 22. שנת הייצור מודפסת על גבי מכסה האריזה בשורה השניה, (ניתן לראות תמונה למטה)

לתועלת הציבור, מצ"ב תוצאות בדיקת ממרחי תמרים מחברות שאינן מהמפעל שציינו

(כהגנה משפטית נמנע מלציין את שמן):

תאריך

גודל

תוצאות בדיקת תכולת הצנצנת

ז' ניסן התשע"ח

1 קופסא

פסוקאי 1, 22 זחלי עש, 3 חיפושיות.

סה"כ: 26 חרקים.

ז' אייר התשע"ח

1 קופסא

נקי.

ז' סיון התשע"ח

1 קופסא

2 עכבישונים, 7 זחלים שונים.

סה"כ: 9 חרקים.

כ"ג סיון התשע"ח

1 קופסא

6 זחלים שונים.

י"ד תמוז התשע"ח

1 קופסא

2 זחלים שונים.

א' מנחם אב התשע"ח

1 קופסא

עכבישון 1, 8 זחלים שונים.

סה"כ: 9 חרקים.

ט"ו מנחם אב התשע"ח

1 קופסא

15 זחלים שונים.

י"ז מנחם אב התשע"ח

1 קופסא

4 זחלים שונים

כ"ב מנחם אב התשע"ח

1 קופסא

8 זחלים שונים

ז' תשרי התשע"ט

1 קופסא

כנימת עש הטבק 1, 6 זחלים שונים.

כ"ט תשרי התשע"ט

1 קופסא

6 זחלים שונים.

ו' אדר א' התשע"ט

1 קופסא

2 זחלים.

כ"ב חשון התש"פ

1 קופסא

3 זחלי עש.

כ' שבט התש"פ

1 קופסא

2 זחלים.

ב' טבת התשפ"א

1 קופסא

3 זחלים.

ה' טבת התשפ"א

1 קופסא

נקי.

כב טבת התשפ"א

1 קופסא

זחל 1.

י"א שבט התשפ"א

1 קופסא

2 זחלים. גולם עש 1.

י"ג שבט התשפ"א

1 קופסא

18 זחלים.

י"ט שבט התשפ"א

1 קופסא

5 זחלים.

כ' שבט התשפ"א

1 קופסא

זחל 1.

כ"ב שבט התשפ"א

1 קופסא

זחל 1.

ג תשרי התשפ"ב

1 קופסא

3 זחלים.

 

תוצאות מהמפעלים המומלצים: (כפי שמצויין בראש הדף, כיום אנו ממליצים רק על מותגים פוליבה וטעמי הגליל (החל משנת הייצור 22) 

תאריך

גודל

תוצאות בדיקת תכולת הצנצנת

כ"ז מנחם אב התשע"ח

1 קופסא

נקי. (פוליבה)

כ"ח מנחם אב התשע"ח

1 קופסא

נקי. (פוליבה)

ב' אלול התשע"ח

1 קופסא

נקי. (פוליבה)

ט"ו כסלו התש"פ

1 קופסא נקי. (פוליבה)

ו' שבט התשפ"א

1 קופסא נקי. (פוליבה)

ט' סיון התשפ"א

1 קופסא נקי. (פוליבה)

ד' תשרי התשפ"ב

1 קופסא

נקי. (טעמי הגליל)

א' שבט התשפ"ב 2 קופסא נקי (טעמי הגליל)
א' אדר א התשפ"ב 1 קופסא נקי. (טעמי הגליל)
ט"ו אדר א התשפ"ב 1 קופסא נקי (טעמי הגליל)

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות