מעבדת החרקים » תולעים בממרחי תמרים

תולעים בממרחי תמרים

מעבדת כושרות


ממרחי התמרים מיוצרים מתמרים מטיב נמוך שנפסלו לשיווק כתמרים מיובשים, ולעיתים ממתינים במשך מספר חודשים בשמש לאחר מכן. בבדיקות שנערכו בממרחי תמרים נמצאו חרקים רבים כשהם שלמים גם אחר הטחינה. (למותר לציין שכל החרקים נראים לעין בלא כל אמצעי עזר).

ממצאים חמורים אלו נמצאו במוצרים בעלי כשרויות רבות, ולכן אנו ממליצים לרכוש רק מכשרויות המופיעות ברשימת המומלצים שלנו (שבעקבות פנייתנו תיקנו את הדרוש במפעלים שתחת השגחתם).

 

החברות המומלצות הינם:

פוליבה - במותגים שונים - רבנות רמלה

טעמי הגליל - רבנות קרית שמונה משנת הייצור 22 עד נובמבר 22.

שנת הייצור מודפסת על גבי מכסה האריזה בשורה השניה, כמצורף בתמונה.

עין יהב - החל מתאריך פג תוקף 27.7.24 והלאה

 

לתועלת הציבור, מצ"ב תוצאות בדיקת ממרחי תמרים:

(כהגנה משפטית נמנע מלציין את שמן):

תאריך

גודל

תוצאות בדיקת תכולת הצנצנת

ז' ניסן התשע"ח

1 קופסא

פסוקאי 1, 22 זחלי עש, 3 חיפושיות.

ז' אייר התשע"ח

1 קופסא

נקי.

ז' סיון התשע"ח

1 קופסא

2 עכבישונים, 7 זחלים שונים.

כ"ג סיון התשע"ח

1 קופסא

6 זחלים שונים.

י"ד תמוז התשע"ח

1 קופסא

2 זחלים שונים.

א' מנחם אב התשע"ח

1 קופסא

עכבישון 1, 8 זחלים שונים.

ט"ו מנחם אב התשע"ח

1 קופסא

15 זחלים שונים.

י"ז מנחם אב התשע"ח

1 קופסא

4 זחלים שונים

כ"ב מנחם אב התשע"ח

1 קופסא

8 זחלים שונים

ז' תשרי התשע"ט

1 קופסא

כנימת עש הטבק 1, 6 זחלים שונים.

כ"ט תשרי התשע"ט

1 קופסא

6 זחלים שונים.

ו' אדר א' התשע"ט

1 קופסא

2 זחלים.

כ"ב חשון התש"פ

1 קופסא

3 זחלי עש.

כ' שבט התש"פ

1 קופסא

2 זחלים.

ב' טבת התשפ"א

1 קופסא

3 זחלים.

ה' טבת התשפ"א

1 קופסא

נקי.

כב טבת התשפ"א

1 קופסא

זחל 1.

י"א שבט התשפ"א

1 קופסא

2 זחלים. גולם עש 1.

י"ג שבט התשפ"א

1 קופסא

18 זחלים.

י"ט שבט התשפ"א

1 קופסא

5 זחלים.

כ' שבט התשפ"א

1 קופסא

זחל 1.

כ"ב שבט התשפ"א

1 קופסא

זחל 1.

ג תשרי התשפ"ב

1 קופסא

3 זחלים.

א שבט התשפ"ב

1 קוספא

7 זחלים.

י"ח תמוז התשפ"ב 1 קופסא זחל 1.
כ"ד אב התשפ"ב 1 קופסא 3 זחלים.
א אלול התשפ"ב 1 קופסא 6 זחלים.
ב אלול תשפ"ב 1 קופסא 3 זחלים.

 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות