במה לכשרות » כשרות חלב תנובה בפסח

כשרות חלב תנובה בפסח

הרב זאב ויטמן


כדי להבטיח את כשרות החלב לפסח יש לדאוג לכך שהחלב יהיה נקי ומסונן מכל תערובת חמץ העלולה להגיע לחלב במהלך החליבה או לאחריה. כמו"כ, יש להבטיח כי הפרות לא יוזנו במזון המכיל חמץ בחג הפסח.

מזה מספר שנים שבכל הרפתות והדירים המספקים חלב לתנובה הותקנו מסנני חלב עדינים - מסננים שהותקנו בין מכון החליבה למיכל החלב הנמצא בצמוד למכון החליבה. מסנני חלב אלו מונעים חדירה של כל חשש חמץ לחלב. התנאי החשוב ביותר לחלב כשר לפסח למהדרין הינו סינון החלב באופן שיבטיח שהחלב יהיה נקי מכל חשש חמץ.

כל העומד על פרטי סידורי החליבה וההזנה במשקים מתרשם כי מדובר בהידור גדול וחשוב המביא לכך שהחלב יסונן בסינון עדין מיד בסמוך לחליבה עוד בטרם ישהה במיכל החלב 24 שעות (אם החמץ שוהה במיכל 24 שעות, באופן שהוא נחשב לכבוש, הרי שהחלב בולע מהחמץ, ומכיוון שחמץ בפסח אינו בטל בשישים, הרי שאם הדבר יקרה בפסח עצמו הרי שהחלב יאסר גם אם הוא יסונן לאחר מכן היטב).

הסינון שנעשה במשקים מאפשר סינון עדין פי מאה ויותר מהסינון שיכול להעשות במחלבות הקולטות את החלב, וההקפדה על מערכות סינון תקינות בכל המשקים המספקים חלב לפסח מביאה לכך שאנו יכולים להתגאות באחד מהידורי הכשרות החשובים ביותר שנעשו בתחום החלב בפסח.

כדי להבטיח את תקינות פעולתם של מסנני החלב, משגיחי הרפתות של תנובה מצויידים במסננים עדינים שבעזרתם הם בודקים את ניקיון החלב שבמיכל (הם מעבירים דרך החלב כמות מסוימת של חלב ומוודאים שהחלב אכן נקי לחלוטין). במקרים בהם מתגלה שמערכת הסינון לא עושה את עבודתה כראוי פועלת תנובה באופן מיידי על מנת לתקן את הנדרש כדי להבטיח חלב כשר לפסח ללא כל חשש. 

החל משבוע לפני פסח עוברים כל הרפתות והדירים להזנת הפרות במזון שאיננו מכיל דגנים, וזאת כדי שהחלב של הפרות יהיה כשר לפסח לכל הדעות גם אם הוא נחלב במהלך חג הפסח, וכדי להבטיח בהבטחה נוספת שלא יקרה מצב של חדירת חשש חמץ לחלב בתקופת חג הפסח.

ההימנעות מהזנת הפרות בגורמי חמץ למשך כשבועיים מחייבת עבודת הכנה במכוני התערובת ובמרכזי המזון המספקים את המזון לפרות ולעגלים, ומלבד מאות הרפתות והדירים מפקחים בתנובה גם על מאות מרכזי מזון גדולים וקטנים וכעשרה מכוני תערובת המספקים את המזון לרפתות.

לצורך הזנת הפרות בפסח בשחת דגן או בתחמיץ חיטה ללא חשש חמץ מפקחים משגיחי תנובה על קציר של עשרות אלפי דונמים של שדות חיטה הנקצרים תחת פיקוח שמגמתו לוודא שהקציר נעשה בשלב בו אין עדיין כל היווצרות גרעין, כך שגם אם השחת או התחמיץ יבואו במגע עם מיים הם לא יוכלו להחמיץ. משגיחי השדות נמצאים בקשר מתמיד עם משגיחי הרפתות על מנת שהשחת והתחמיץ הכשרים לפסח המגיעים עם תעודות כשרות יאוחסנו ויסומנו בהתאם כדי למנוע חשש של התערבות עם תחמיץ או שחת שאינם כשרים לפסח. 

צוות ההשגחה והפיקוח בתנובה הינו צוות מקצועי ומיומן, ובעזרתו ניתן להבטיח שהנחיות הכשרות מיושמות על ידי כל הרפתות באופן שמבטיח את כשרותם המהודרת של מוצרי החלב לפסח.

כל האמור, מצמצם מאוד את החששות ההלכתיות, שבגללן יש מחמירים לקנות את כל תוצרת החלב לפני הפסח. למרות זאת, אנו מקפידים לסמן את כל התוצרת הכשרה לפסח למהדרין המיוצרת לפני פסח בסימון "כשר לפסח ערב פסח" באופן שהמעוניינים להקפיד על אכילת מוצרי חלב שיוצרו לפני הפסח יוכלו לרכוש מוצרים אלו גם במהלך חול המועד. 

למרות שוועדות הכשרות הנותנות כשרות למהדרין למוצרי החלב של תנובה נותנות כשרות מהדרין לפסח רק לתוצרת המסומנת בסימון ערב פסח, הרי שלאור כל הסידורים שנעשים ברפתות ייתכן מאוד ומבחינת האמת ההלכתית הצרופה, החלב כשר לפסח למהדרין גם כאשר הוא מגיע למחלבה בפסח עצמו.

© כל הזכויות שמורות לכושרות