במה לכשרות » הלכות פסח תשפ"א

הלכות פסח תשפ"א

מו"ר הרב אליקים לבנון


 למעבר מהיר לזמני היום לחץ כאן

 

מכירת חמץ


לכתחילה, רצוי שלא להשאיר בבית חמץ גמור, אלא לסיימו לפני פסח ולבער את מה שנותר (ואין בכך "בל תשחית"). הרוצה למכור חמץ גמור או תערובות חמץ שיש ברשותו, צריך לחתום עד יום חמישי, י"ב ניסן, על טופס ייפוי כח והרשאה לרב או למועצה הדתית, למכור את החמץ שברשותו לנוכרי.

טפסי ההרשאות למכירת חמץ נמצאים בידי רבני הישובים (לבעלי מפעלים ובתי חרושת קיים שטר הרשאה שונה מהשטר הרגיל).

מי שאינו יכול להגיע ולחתום על השטר, יכול למנות שליח למכירת חמץ גם דרך אתר "כיפה"

לתשומת לב: השטר עליו חותמים הוא ייפוי כח והרשאה למכירת החמץ שתיעשה על ידי הרב, המשמש כשליחו של המוכר. בפועל, מתבצעת המכירה לנוכרי ביום חמישי, י"ב בניסן לפני השקיעה, וביום שישי, י"ג בניסן בבוקר.

בהתאם לכללים לעיל, יש לרכז את החמץ לפי בדיקת החמץ במקומות סגורים ומסומנים, שאפשר יהיה להצביע עליהם בפני הנוכרי הקונה את החמץ.

במכירה אפשר לכלול גם טוסטר שקשה מאוד לנקותו מפירורים, מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים המכילים אלכוהול (שאולי יוצר ממיני דגן) וברכונים (שאולי דבוק בהם חמץ).

במוצאי שבת, כא' בניסן, מוצאי שביעי של פסח, החל מהשעה 20:00, כעשרים דקות לאחר צאת החג, מושלמת העסקה עם הנוכרי ואפשר להשתמש בחמץ שנמכר לו.

 

הכשרת כלים


להרחבה ופירוט

 • בכלים אותם מבקשים להגעיל אין להשתמש 24 שעות לפני ההגעלה.
 • יש לפרק ידיות סירים וכד' ולנקות היטב את הכלי ואת הידיות.
 • יש להביא להגעלה גם ידיות וברגים.

יום חמישי, י"ב ניסן - תענית בכורות


בשנה זו, שערב פסח חל בשבת, מקדימים את תענית הבכורות ליום חמישי, י"ב ניסן.

למתענים: תחילת התענית בעלות השחר, בשעה 04:04,

סיום התענית, בצאת הכוכבים, בשעה 18:14.

הסומכים על סיום מסכת, יסיימו ביום חמישי בבוקר, יטעמו כזית לאחר הסיום, ואח"כ ילכו לביתם, וימשיכו את הסעודה בביתם.

  

בדיקת חמץ:

להנחיות "כיצד מנקים?" לחץ כאן

יש לסיים את ניקיון הבית ביום חמישי, י"ב ניסן, ולרכז את החמץ הנשאר, כדי לאוכלו ביום שישי וביום שבת.

ביום חמישי – זמן צאת הכוכבים בשעה 18:14.

מתפללים ערבית ומיד אח"כ בודקים את החמץ.

הבדיקה מתבצעת בכל מקום שדרך להכניס בו חמץ, כולל : מקרר, מקפיא, רכב וכדומה.

גם במקום העבודה יש לבצע בדיקת חמץ, כגון: בשולחנות, במגירות ובתאים שרגילים לשמור בהם מזון חמץ.

אדם השוהה במקום בו אחרים אינם מבערים את החמץ, יכול וצריך לבדוק חמץ גם בחול המועד פסח עצמו. במקרה כזה יקפיד שסביבתו הקרובה, כגון: הכיסא והשולחן שלו, יהיו נקיים מחמץ.

העולה על רכב כטרמפיסט ואינו בטוח שבעל הרכב בדק את רכבו, יכנס, ותוך כדי ישיבה יבדוק סביבו. אם מוצא פירורים, ינערם כך שיפלו למרגלותיו.

הערה: בבדיקת חמץ יש "חובת חפצא", לבדוק כל מקום שדרך להכניס בו חמץ ואנו רוצים להשתמש בו בפסח, ויש גם "חובת גברא", שחכמים חייבו כל אדם לבדוק חמץ.

למשל: משפחה העוזבת את ביתה בערב פסח ומתארחת במקום אחר, אע"פ שלא תשהה בביתה בפסח, יש חובה על בעל הבית לנקות חדר אחד ולקיים בו את מצוות בדיקת חמץ.

 

ביטול חמץ:

לאחר הבדיקה יש לבטל את החמץ, על פי הנוסח המובא בסידורים.

חשוב לדעת: כל אדם, בן או בת שהגיעו למצוות, יש לו קנין והוא בעלים על החמץ שברשותו. לכן, לא די בביטולו של בעל הבית עבור אשתו או של אבא עבור ילדיו הגדולים, אלא צריך כל אחד מבני הבית לבטל את החמץ שברשותו.

 

יום שישי, י"ג ניסן


שריפת חמץ:

למרות שביום זה מותר לאכול חמץ, הואיל ואי אפשר לשורפו ביום שבת קודש, י"ד ניסן, לכן שורפים את החמץ ביום שישי.

לכתחילה, יש לשורפו עד לשעה 11:40, סוף שעה חמישית. בדיעבד, אם לא שרפו, ישרוץ במהלך יום שישי.

אין לבטל את החמץ, מאחר שכבר ביטלו אמש.

יש להשאיר חמץ לסעודות יום שישי, ליל שבת ושבת בבוקר, ולרכזו בשקית או בקופסא, כדי שלא יתפזר.

 

הכנות לשבת ולליל הסדר:

 1. תספורת וגילוח: השנה, שערב פסח חל בשבת, יש להקדים ולהסתפר, וליטול ציפורניים לקראת החג, כבר ביום שישי.לכתחילה, ראוי להסתפר עד זמן מנחה (יש אומרים עד מנחה גדולה, ויש אומרים עד מנחה קטנה), מי שלא הסתפר עד אז, יסתפר, יתגלח ויטול ציפורניים עד זמן הדלקת נרות.
 2. את התבשילים לשבת רצוי לבשל בכלי פסח, כדי שאפשר יהיה לשטוף את הכלים בחול המועד. אם בישלו לצורך השבת בכלי חמץ, לאחר הסעודה, בליל שבת או בשבת בבוקר, יש לנקות את הכלים משאריות מזון, ולהצניעם עם כלי החמץ.
 3. במסגרת ההכנות, ראוי להכין את כל הדרוש לליל הסדר. הואיל ובשבת, אסורה ההכנה לצורך יום טוב.

  לטבלה ופירוט מה צריך להכין לליל הסדר לחץ כאן

 4. יש פעולות שאסור לעשותן בשבת: הכנת מי מלח, ריסוק החזרת, הכנת החרוסת, בישול ביצה וצליית זרוע. גם פעולה המותרת בשבת, כמו שריית ושטיפת עלי החסה, אסור לעשותה בשבת לצורך יום טוב. לכן יש להכין את כל הדרוש ביום שישי, לצורך ליל הסדר.
 5. הרוצה לקיים סעודה שלישית במצה מבושלת (שמותר לאוכלה עד שלוש שעות זמניות לפני שקיעה) יבשל את המצה ביום שישי.
 • יש לזכור להדליק נר נשמה שממנו מדליקים את הנרות בצאת שבת.

שבת הגדול - י"ד ניסן


סעודת ליל שבת:

"קידוש במקום סעודה". כלומר: יש לקדש במקום בו אוכלים את הפת. מאחר והפת היא חמץ, יש לבצוע בזהירות, כדי שלא לפזר פירורי חמץ, ולאכול כביצה מהפת.

רצוי להשתמש במפות ניילון ובכלים חד פעמיים, ולאחר אכילת החמץ לסלק הכל מעל השולחן, ולהמשיך את הסעודה ללא חמץ.

הסיבה: מאחר ונכון לבשל את התבשילים בכלי פסח, המשך הסעודה הוא ללא חמץ. אוכלים בכלי פסח או בכלים חד פעמים.

 

תפילת שחרית:

יש להקדים ולהתפלל שחרית, כדי לסיים את התפילה בזמן שמותר לאכול חמץ.

 

סעודת יום שבת:

מצה אסורה באכילה מהבוקר!

גם הקידוש בבוקר, על לחם משנה חמץ, ויש לנהוג בו כמו לעיל, בסעודת ליל שבת.

 

אכילת חמץ:

ספרדים עד 9:45

אשכנזים עד 10:09

בשעת הצורך אפשר לאכול חמץ עד 10:40.

 

ביעור וביטול חמץ:

מיד לאחר הסעודה, יש לשטוף את כלי החמץ (אם השתמשו בהם בסעודה), את הכלים החד פעמיים שאכלו בהם חמץ יש להשליך לאשפה מחוץ לבית.

חובה לבטל שוב את כל החמץ לפי הנוסח בסידורים!

ביטול החמץ: ספרדים- עד לשעה 10:56 , אשכנזים – עד לשעה 11:28.

בעת הצורך אפשר לבטלו עד השעה 11:42.

 

סעודה שלישית:

ספרדים יכולים לקיים את הסעודה השלישית במצה עשירה או במצה מבושלת.

אשכנזים יכולים לקיימה במצה מבושלת.

הן מצה עשירה והן מבושלת, מותר לאכלן עד לשעה 15:50.

מצה מבושלת: למשל, קניידלך או מצה שנטבלה ברותחין לפני שבת.

לכל הנוהגים, מותר לאכול בשר, דגים, פירות וירקות גם לאחר שעה זו.

 

קבלת יום טוב מוקדמת:

בשנה זו, אי אפשר להקדים ולקבל יום טוב, הואיל וממעטים בקדושת השבת.

 

מוצאי שבת – ליל הסדר


 בשעה 19:31, מוצאי שבת וכניסת יום טוב!

משעה זו מותר להדליק נרות יום טוב ושהחיינו.

ההדלקה מנר נשמה שהודלק בערב שבת!

מותר לטלטל נרות ולהניחם בפמוט, אך אין להדביק את הנרות, ואין לכבות את הגפרור שבו הדליקו. יש להניחו במקום בו יכבה מאליו.

בתפילת ערבית- ותודיענו, והלל שלם בברכה!

בקידוש- יקנה"ז: יין: הגפן. קידוש: מקדש ישראל והזמנים. נר: בורא מאורי האש. הבדלה: המבדיל בין קודש לקודש. זמן: שהחיינו.

מי שהדליק נרות יום טוב ובירך שהחיינו, לא יברך שנית בקידוש.

 

מצוות ליל הסדר

ארבע מצוות בליל הסדר:

שתיים דאורייתא:

 1. "והגדת לבנך"- סיפור יציאת מצרים.
 2. אכילת מצה.

שתיים מדרבנן:

 1. אכילת מרור.
 2. שתיית ארבע כוסות.

שיעור כזית: כ-28 סמ"ק, נפח מעט יותר מקופסת גפרורים.

 • מברכים שתי ברכות, "המוציא, ו"על אכילת מצה", ולכתחילה יש לאכול שיעור שני זיתים (כנפח שתי קופסאות גפרורים וחצי) שהם כשני שליש מצת מכונה. יש להשתדל לסיים את האכילה תוך 4 דקות. למי שהדבר קשה ניתן להמשיך לאכלו כדרכו עד שיסיים את אכילת שיעור שני הזיתים.
 • שיעור אכילת מרור: כזית- 28 סמ"ק כנ"ל.
 • שיעור כל כוס של 4 כוסות – רביעית (כזית x 3) – כ-90 סמ"ק.
 • סוף זמן אכילת אפיקומן – 24:44.

 

יום ראשון בלילה, מוצאי יו"ט ראשון של פסח


 • בתפילת ערבית, מתחילים לספור את העומר.
 • עושים הבדלה ככל מוצאי יו"ט: רק ברכות הגפן והמבדיל.

 


 

טבלת זמני היום

יום חמישי, י"ב ניסן / 25.3

מכירת חמץ

מי שלא מכר ביום חמישי, אפשר למכור עד יום שישי בשעה 11:45.

 

מומלץ לחתום על ייפוי כוח והרשאה אצל הרב המקומי או באתר 'כיפה'.

תענית בכורות מוקדמת

תחילת התענית: 04:04

סיום התענית: 18:14

 

הסומכים על סיום מסכת יסיימו ביום חמישי בבוקר.

בדיקת חמץ מוקדמת וביטול חמץ

הבדיקה, אור לי"ג ניסן החל משעה 18:14. בסיום הבדיקה – ביטול החמץ.

הערה: זמן בדיקת חמץ הוא לפי שעון חורף.

בלילה זה מוחלף השעון לשעון קיץ.

 

 

יום שישי, י"ג ניסן / 26.3 [שעון קיץ!]

ריכוז החמץ הנותר

את החמץ הנותר, לצורך סעודות יום שישי, וסעודת שבת בבוקר, יש לרכז בשקית או בכלי כדי שלא יתפזר.

 

הכנות שיש לעשותן ביום שישי, לצורך שבת ולליל הסדר

 1. לבשל את התבשילים לשבת ולליל הסדר בכלי פסח!
 2. לצלות את הזרוע, ולבשל את הביצה לסעודת ליל הסדר
 3. להשרות ולשטוף את עלי החסה למרור. הנוהגים לאכול חזרת למרור – לפורר את החזרת ולשמור בכלי סגור.
 4. להשרות ולשטוף את הכרפס
 5. להכין את החרוסת
 6. להכין מי מלח, מי שלא הכין מותר להכין במוצאי שבת – ליל הסדר.
 7. לשטוף את כלי החמץ שלא יהיו בשימוש בשבת, ולהצניעם.
 8. הרוצה לקיים סעודה שלישית בשבת במצה מבושלת, יש לבשל את המצות ביום שישי.
 9. להדליק נר נשמה, בנוסף לנרות שבת, כדי שממנו ידליקו את הנרות ליום טוב, במוצאי שבת.

 

 

הדלקת נרות שבת

ירושלים: 18:16

תל אביב: 18:34

חיפה ושומרון: 18:26

שקיעה: 18:56

 

 יום שבת קודש, י"ד ניסן 27/3

סוף זמן אכילת חמץ

לספרדים: 09:45

אשכנזים: 10:09

בשעת הצורך אפשר להקל ולאכול עד 10:40

 

סוף זמן ביעור חמץ, זריקתו לאשפה מחוץ לבית וביטול החמץ

ספרדים: 10:56

אשכנזים: 11:28

בשעת הצורך אפשר לבטל עד 11:42

 

אכילת מצה עשירה לספרדים, או מצה מבושלת לאשכנזים

עד שעה 15:50

 

 מוצאי שבת, ליל הסדר

צאת שבת וכניסת יום טוב

הדלקת נרות של יום טוב, וחימום התבשילים לליל הסדר – 19:31

 

חצות- סוף זמן אכילת אפיקומן

24:44

 

 


 טבלת עזר - הכנות לליל הסדר

 

מה עוד צריך להכין לליל הסדר?

זרוע

חתיכת בשר צלוי להניח על הקערה (לא לאכילה).

ביצים

יש הנוהגים לאכול ביצים מבושלות בסעודת החג.

יין

גביעים או כוסות, שיש בהם נפח של רביעית לפחות, בהתאם למספר המסובים.

יין (או מיץ ענבים) בכמות שתספיק לארבע כוסות עבור כל אחד.

כרפס

ירקות עלים או תפו"א.

חתיכה קטנה לכל אחד מהמסובים (פחות מכ"זית").

לנוהגים כרמב"ם, אוכלים כ"זית" מהכרפס.

מי מלח

כדי לטבול את הכרפס.

מצות

להכין לכל אחד מהמסובים לפחות 4 זיתים של מצות,

עדיף 5 זיתים.

מרור

כל אחד מהמסובים צריך לאכול 2 זיתים של מרור.

יש להכין חסה נקיה מתולעים לפני החג.

יש נוהגים לאכול שורש חזרת (חריין).

חרוסת

עשויה מתפוח, רימון, תמר, אגוז, יין, תבלינים ועוד.

די בכמות קטנה כדי לטבול בה את המרור.


 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות