מידע והלכה » חרקים במזון » הדרכה לבדיקת חרקים בקטניות, פירות וירקות » תמרים מגולענים בוואקום (תמרים בגוש)

תמרים מגולענים בוואקום (תמרים בגוש)

לצורך שיווק תמרים בגוש משתמשים בתמרים בעלי איכות ירודה שנפסלו לשיווק כשהם שלמים, בתמרים אלו רמת הנגיעות גבוהה, ובאריזות רבות שבדקנו נמצאו עשרות חרקים. מחמת דחיסת התמרים בדיקתם קשה ומומלץ להמנע מלהשתמש במוצר זה.

מי שברצונו להשתמש במוצר זה, עליו לקחת בכל פעם כמות קטנה מן האריזה, לשטוח אותה לשכבה דקה מאד, ולהתבונן מול האור משני הצדדים.

לתוצאות בדיקות מוצר זה לחץ כאן

© כל הזכויות שמורות לכושרות