תמר

תמר לח - בדרך כלל נקי, אך רצוי להתבונן בתוכו בשעה שחוצים ומוציאים ממנו את הגרעין. 

תמר יבש (כל הסוגים) - גדיד התמרים מתבצע בסוף הקיץ ומאז ועד השיווק הם מאוחסנים לעתים למעלה משנה, בתקופה זו מתרבה הנגיעות בתמרים. 

לפני האכילה יש לחצות את התמר, להוציא את הגלעין, ולאחר מכן לבדוק מול האור האם יש בבשר התמר או על גביו נקודות שחורות או רימות, מיסמוס וכל מראה משונה. את הבדיקה יש לעשות משני צידי התמר. 

 הערה:


לעיתים מצויים גבישים לבנים על גבי התמר או בין בשר התמר לבין הקליפה,  גבישים אלו הינם גבישי סוכר ואינם מעידים על הימצאותם של חרקים. כדי לוודא זאת יש לקחת מספר גבישים ולמעוך אותם, כאשר הם נמעכים כמו ג'לי זה סימן שהם גבישי סוכר ולא חרקים.

 תמונות וסרטונים להמחשה© כל הזכויות שמורות לכושרות