מידע והלכה » חגי ישראל » שבועות » דיני ברכות השחר לניעור בלילה

דיני ברכות השחר לניעור בלילה

מו"ר הרב אליקים לבנון


 

ישן בתחילת הלילה לפני חצות או אחר חצות

לא ישן כלל בלילה

דעתו לחזור לישון

אין דעתו לחזור לישון

ברכת על נטילת ידיים

מנהג אשכנז: בקימתו הראשונה יטול בלא ברכה, ובקימתו השניה יטול בברכה. ואם ברך בראשונה לא יברך בשניה.

 מנהג ספרד: לפני חצות לא יברך, אבל אחר חצות יברך אפילו בקימתו הראשונה.

מנהג אשכנז: יברך כאשר קם, ואפילו לפני חצות. ואם לא בירך- ימתין עד הבוקר ולפני התפילה יתפנה וילכלך ידיו, ואח"כ יטול ויברך.

 מנהג ספרד: לפני חצות לא יברך, אלא ימתין עד אחר חצות ויברך.

מנהג אשכנז: בבוקר לפני התפילה יתפנה וילכלך ידיו ואח"כ יטול ויברך.

 

מנהג ספרד:

אחרי עלות השחר יטול ידיו ולא יברך.

ברכות התורה

 

 

מנהג אשכנז: יברך בקימתו הראשונה ואפילו לפני חצות, ולא יברך בשניה.

 

מנהג ספרד: יברך בקימתו הראשונה. אך אם קם סמוך לחצות (כחצי שעה) ימתין עד אחר חצות ויברך.

מנהג אשכנז: יברך כאשר קם.

 

 מנהג ספרד: יברך כאשר קם אך אם קם סמוך לחצות (כחצי שעה) ימתין עד אחר חצות ויברך.

 

 

 

מנהג אשכנז: אם ישן ביום יברך בבוקר בעלות השחר. אם גם ביום לא ישן, ישמע הברכה מאחר ויענה אמן, או שיתכוון לצאת בברכת אהבת עולם (אהבה רבה) וילמד מעט בסיום התפילה.

 

מנהג ספרד:

יברך בעלות השחר.

ברכת אלקי נשמה וברכת המעביר חבלי שינה

מנהג אשכנז: לפני חצות לא יברך. לאחר חצות יברך בלא שם ומלכות, ובבוקר בקומו שנית יברך בשם ומלכות. ואם טעה ובירך בשם לאחר חצות לא יברך שנית.

 

מנהג ספרד: אחר חצות יברך בשם ומלכות.

יברך אחר חצות.

מנהג אשכנז: ישמע מאחר ויענה אמן.

ברכת הנותן לשכוי בינה

 

מנהג אשכנז: לא יברך בקימתו הראשונה, אלא- ימתין עד הבוקר. ואם בירך מחצות ואילך יצא.

 

 מנהג ספרד: יברך אחר חצות.

מנהג אשכנז: ימתין עד הבוקר ויברך. ואם בירך מחצות ואילך יצא.

 

 

 

מנהג ספרד: יברך אחר חצות.

 

מנהג אשכנז:   ימתין עד הבוקר ויברך, ואם בירך מחצות ואילך יצא.

 

 

 

מנהג ספרד: יברך אחר חצות.

שאר ברכות השחר

יברך מחצות ואילך

יברך מחצות ואילך

יברך מחצות ואילך

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות