מידע והלכה » מערך הכשרות » זיהוי קוד הייצור

זיהוי קוד הייצור

קוד הייצור - איך קוראים את זה?

קיימות שיטות שונות לזיהוי תאריך הייצור של המוצרים, כאשר העיקרון הוא אחיד- שימוש באותיות ובמספרים לסימון של השנה, החודש, היום בשבוע וכו'. 26 האותיות בשפה הלועזית (A-B-C-D) והספרות (1-2-3) מהווים בסיס לסימון המוצרים, לפי מיקום האותיות והמספרים.

אם לדוגמא מודפס על המוצר: 0539 L21371662A

פירושו: מספר הצרור(בטש) הוא 2137 , הייצור נעשה ביום ה- 166 מתחילת השנה, שנת 2002, Aהמשמרת הראשונה של אותו היום, 0539 בשעה 5.39 לפנות בוקר.

דוגמא נוספת מצויה: 1 LBD.

פירושוL מסמל את החודש 12 שהוא דצמבר (לפי סדר האותיות ABC), B מסמל את השבוע השני (לפי הסדר הנ"ל), D מסמל את היום הרביעי בשבוע, מייצג את שנת 2001 .

בשורה התחתונה...

למעשה, ברוב המוצרים תאריך הייצור יופיע בקוד בן 4 ספרות, כאשר הספרה הראשונה (משמאל) מייצגת את שנת הייצור (2= 2012) ושאר שלוש הספרות מייצגות את מספר הימים מתחילת השנה (בין 1 ל- 366).

בשנת תשע"ד - כב' ניסן תשע"ב חל ב-22 באפריל 2014, שהוא היום ה-111 מתחילת השנה.

לכן, קוד שמופיע בו 4111 או מספר גבוה יותר (לדוגמא: 4115) מלמד שהמוצר יוצר לאחר הפסח.

לעיתים יופיע בהמשך מספר נוסף, המסמל את המשמרת ושעת הייצור, ויש צורך בתשומת לב ובהגיון פשוט כדי לוודא מהן 4 הספרות המייצגות את תאריך הייצור עצמו. לשם כך, אפשר להיעזר בתאריך התפוגה המודפס במלואו, ובדרך כלל הוא יחול לאחר מספר חודשים שלם מיום הייצור.

© כל הזכויות שמורות לכושרות