במה לכשרות » נופש כשר - בתכנון מראש!

נופש כשר - בתכנון מראש!

הרב משה כ"ץ


נופש כשר - בתכנון מראש!

ימי החופשה מגיעים אלינו לאחר שנה ארוכה של עמל בעבודה, בלימודים ובשאר עיסוקים חשובים, והנופש אמור להבריא ולהרגיע את הגוף ואת הנפש גם יחד. האירוח בצימרים הוא נושא שאנו נשאלים עליו שוב ושוב בימים אלו, ונשתדל לגעת בקצרה בכמה נקודות:

כשרות - נושא הכשרות בצימר הוא נושא פרוץ, ואין כמעט אפשרות להשיג צימר שיש עליו פיקוח כשרותי. לצימר עצמו אין שום צורך ב"כשרות", אך בדרך כלל יש במקום כלי בישול ואכילה, בצד תוספת של ארוחת בוקר שקשה לסרב לה.

אחת מהסיבות שאין השגחה על צימרים היא העובדה שנהלי הרבנות הראשית לא מאפשרים נתינת כשרות על בית פרטי (בעלי הצימר, במקרה שלנו). בעיה נוספת היא, שהכלים שבצימר שייכים ל"רשות הרבים" של כלל המתארחים בו, ואין שום אפשרות לעקוב אחר השימוש שנעשה בהם.

אם ארוחת הבוקר כלולה במחיר ורוצים ליהנות ממנה, יש  לבקש שהכל יוגש בכלים חד-פעמיים והארוחה תכלול אך ורק מוצרים סגורים (לחם, חלב ומוצריו, ממרחים וכדומה) שניתן לראות את ציון הכשרות שלהם. אין לאכול ממאכלים שמכינים בעלי הצימר בעצמם בלא פיקוח כשרותי מוסדר.

במידה ומעוניינים להשתמש במנגל שבצימר - יש לשים לב לשני נושאים הלכתיים:

הכשרת המנגל- הואיל ואי אפשר לדעת מה צלו במנגל בעבר, צריך להכשיר את הרשת על ידי ליבון. אפשר להבעיר את האש במנגל (לפני שהפחמים הופכים להיות גחלים), להניח 3 שכבות של נייר כסף  מעל הרשת (כדי שהחום יצטבר) ולהניח את הרשת על האש למשך כמה דקות עד שהיא תתלבן.

גם לאחר ההכשרה, אסור להשתמש ברשת (שיוצרה או שנקנתה מגוי) שלא טבלו אותה במקווה, במעיין או בכנרת. אם לא טובלים ומכשירים את הרשת, יש להשתמש ברשת אחרת כשרה וטבולה (שמביאים מראש מהבית…). אם הרשת הנוספת לא יושבת על המנגל בצורה טובה, אפשר להניח אותה על גבי הרשת המקורית ולשים לב שהבשר יונח רק על הרשת העליונה.

 

כשמתכננים ביקור במסעדה, כדאי לבדוק לפני שמגיעים למקום מהי רמת הכשרות שם. כדאי ליצור קשר עם המשגיח ולוודא האם רמת ההשגחה שם מתאימה לרמה הנהוגה אצלכם בבית.


נזכה כולנו לצאת ל"חופש" אמיתי עם שבירת עול הגוים מעל צווארנו, עם קיבוץ כל הגליות לארץ קודשנו ולבנין בית מקדשנו בקרוב בימינו, אכי"ר.

© כל הזכויות שמורות לכושרות