לפת

הלפת אינה מוחזקת כנגועה בחרקים ואינה מחויבת בבדיקה.

כדי לשלול מקרים חריגים טוב להתבונן בעת הקילוף והחיתוך, ולהסיר מקומות נקובים או רקובים שעלולים להעיד על נגיעות.

© כל הזכויות שמורות לכושרות