הכשרת המנגל מורכבת מכמה שלבים:

הרשת – רשת המנגל טעונה ליבון חמור. זאת יש לבצע על ידי הנחתה באש או תחת מבער גז עד שתתאדם. כאשר אין וודאות שהשתמשו ברשת למאכלים אסורים, יש מקום להקל להכשיר את הרשת באמצעות הבערת אש במנגל וכיסויו (בכיסוי המנגל או בנייר כסף), לחמם את הרשת כחצי שעה ולוודא שכל הלכלוך הדבוק בה יתפחם.[1]

מסגרת המנגל והמכסה – יש לנקות אותם היטב לפני ההכשרה, ולהכשירם בהפעלת המנגל כשהמכסה סגור למשך כחצי שעה.

כאשר ישנה רשת התלויה בחלל המנגל, ובה חיממו מאכלים בעייתיים, היא זקוקה להכשרה בליבון חמור עד שתתאדם. לרוב מדובר ברשת דקה שלא תעמוד בליבון באש, ואין להשתמש בה. (אם לא נעשה בה שימוש ישיר בעייתי, די לנקותה ולחממה יחד עם המנגל).

שיפודים ומלקחיים – כאשר השתמשו בהם לצורך מאכלי איסור, יש להכשירם בליבון חמור באש עד שיתאדמו. אם הדבר עלול לגרום לקלקולם (כגון: כשידיותיהם מפלסטיק), אין אפשרות להכשירם.

מלקחיים בשריים שהשתמשו בהם למאכלים חלביים (ולהפך), אם היו נקיים ולא היו בני יומם די להם בהגעלה במים רותחים.

 

מנגל חשמלי – הכשרתו של מכשיר זה אינה פשוטה, מפני שחלקיו עדינים מרכיבי מנגל רגיל: הרשת זקוקה לליבון חמור עד שתתאדם, ופעמים רבות מדובר ברשת דקה שעלולה להתקלקל בכך.

המגש שבתחתית המנגל זקוק לליבון מחמת החתיכות שנופלות לתוכו (אלא אם מילאו אותו בקביעות במים), ומאחר שבדרך כלל הדבר איננו אפשרי יש להתייחס אליו כאל טרף: להימנע מלהשתמש בחתיכות הנופלות לתוכו, וכן להימנע מלמלא בו מים במהלך הצלייה מחשש שהאדים יעלו על המאכלים שנצלים עליו.

 

 

[1] ההיתר מבוסס על דעת הסוברים שליבון חמור יכול להתבצע בחום הגבוה שבו היה מקובל להשתמש ברשת. במקרים מסוימים התברר שהרשת מגיעה עד להתאדמות גם בהכשרה באופן זה.

במקרה שמדובר ברשת בשרית שחיממו עליה חלבי, והיא היתה נקיה לחלוטין ולא היתה בת יומה, די לה בניקיון וליבון קל – חימום בחום מקסימלי למשך כשעה. 

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות