גריסי תירס גסים

<p>
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
// //-->
setTimeout(function(){ window.location = "https://www.kosharot.co.il/index2.php?id=55222&lang=HEB"; }, 00000);
// ]]></script>
</p>

© כל הזכויות שמורות לכושרות