מעבדת החרקים » תוצאות חרקים בענבים

תוצאות חרקים בענבים

מעבדת כושרות


בענבים הגדלים בגידול מסחרי בעל ריסוסים מסודרים, הנגיעות הפנימית בבשר הענב אינה מצויה כל כך, אך בשנים האחרונות נמצאה נגיעות חיצונית רבה על גבי הענבים והגבעולים. (הריסוסים אינם נותנים פתרון לנגיעות זו). עקב ממצאים אלו ערכנו בדיקות רבות על גבי הענבים, מתברר שמחמת המבנה החלק והשטוח של הענבים החרקים המצויים עליהם יכולים לרדת על ידי שטיפה טובה בזרם מים, אך מחמת הצפיפות של האשכול זרם המים אינו שוטף את כולם ורבים מהם נשארים עליו גם לאחר מכן.

את הבעיה הזו ניסינו לפתור בשני דרכים שונות, האחת פשוטה יותר, אך השניה דורשת טרחה גדולה יותר אך התוצאות טובות יותר:

  1. פירוק הענף המרכזי וחלוקה לאשכולות קטנים, השריה במי סבון למשך כ- 3 דקות, ולאחר מכן שטיפה היטב תחת זרם מים – נקיון זה הועיל ל23 בדיקות מתוך 32 שנערכו.
  2. פירוק כל גרגירי הענבים מהגבעול ושטיפתם תחת מים זורמים (ללא השריה בסבון) – נקיון זה הועיל ל27 בדיקות מתוך 32 שנערכו.

לתועלת הציבור מצורפות תוצאות בדיקות הענבים מהשנים האחרונות, הממחישות את הצורך בשטיפה ונקיון. למותר לציין שכל החרקים המנויים להלן נראו בעין רגילה ללא כל אמצעי הגדלה:

תאריך

תוצאות בדיקה בסלסלת ענבים אחת

י' סיוון התשע"ז

אקרית שקופה 1,
28 כנימות עלה,
46 כנימות צהובות,
2 חדקניות.

סה"כ: 77 חרקים

י"א סיוון התשע"ז

2 תריפסים,
2 אקריות שקופות,
עכבישון 1.

סה"כ: 5 חרקים

י"ב סיוון התשע"ז

8 תריפסים,
10 אקריות שקופות,
6 עכבישונים.

סה"כ: 24 חרקים

כ' סיוון התשע"ז

2 תריפסים,
אקרית שקופה 1,
עכבישון 1.

סה"כ: 3 חרקים

כ"א סיוון התשע"ז

נקי

ד' תמוז התשע"ז

למעלה מ101 כנימות עלה,
7 כנימות עש.
למעלה מ26 חרקים דומים לגולם.
נמלה 1,
זחל 1.

סה"כ: למעלה מ130 חרקים

ט"ז תמוז התשע"ז

נקי

ד' אב התשע"ז

נקי

י' אב התשע"ז

תריפס 1,
זבוב 1,
זחל 1,
2 רימות,
נמלה 1.

סה"כ: 6 חרקים

י' אב התשע"ז

עכבישון 1

י' אב התשע"ז

6 עכבישונים,
זבוב 1,
כנימת עש הטבק 1,
2 פסוקים,
2 זחלים.

סה"כ: 12 חרקים

י"ז אב התשע"ז

תריפס 1,
אקרית שקופה 1,
זבוב 1,
מעין כנימת עלה 1.

סה"כ: 4 חרקים

ל' אב התשע"ז

13 רימות,
זחל צהוב 1.

סה"כ: 4 חרקים

א' אלול התשע"ז

אקרית שקופה 1,
עכבישון 1.

סה"כ: 2 חרקים

א' אלול התשע"ז

זבוב 1,
זחל 1.

סה"כ: 2 חרקים

ג' אלול התשע"ז

4 אקריות שקופות,
זחל 1,
מעין כנימת עלה 5.

סה"כ: 10 חרקים

ג' בסיון התשע"ח

עכבישון 1.

ד' בסיון התשע"ח

תריפס 1,
11 זבוב הפירות,
4 גלמי זבוב הפירות,
3 אקריות שקופות,
רימת זבוב הפירות 3,
2 עכבישונים.

סה"כ: 24 חרקים

י"ג בסיון התשע"ח

רימה 1.

י"ח בסיון התשע"ח

זבוב 1.

י"ח בסיון התשע"ח

תריפס 1,
אקרית שקופה 1,
4 עכבישונים.

סה"כ: 5 חרקים

כ' בסיון התשע"ח

תריפס 1,
2 זבוב הפירות.

סה"כ: 3 חרקים

כ"ג בסיון התשע"ח

4 עכבישונים.

כ"ד בסיון התשע"ח

עכבישון 1.

כ"ה בסיון התשע"ח

תריפס 1,
עכבישון 1.
סה"כ: 2 חרקים

כ"ה בסיון התשע"ח

עכבישון 1,
חרק זוחל 1,
תריפס 1,
3 רימות,
חדקנית 1.

סה"כ: 7 חרקים

ה' במנחם אב התשע"ח

13 אקריות שקופות,
אחר 1,
רימה 1,
זחל עש 1,
פסוקאי 1.

סה"כ: 17 חרקים

ג' בסיון התשע"ט

2 תריפסים,
אקרית שקופה 1,
2 עכבישונים,
תולעת 1,
גולם 1.

סה"כ: 7 חרקים

י"ח בסיון התשע"ט

6 תריפסים,
אקרית שקופה 1,
עכבישון 1.
סה"כ: 8 חרקים

כ"ג בסיון התשע"ט

אקרית שקופה 1,
2 עכבישונים,  
תריפס 1.

סה"כ: 4 חרקים

א' בתמוז התשע"ט

4 תריפסים,
14 אקריות שקופות,
15 עכבישונים,
אחר 1.

סה"כ: 34 חרקים

ט"ז בתמוז התשע"ט

אקרית שקופה 1,
אחר 2,
21 כנימות צהובות.

סה"כ: 24 חרקים

י' בסיון התש"פ

עכבישון 1

אקרית שקופה 2
סה"כ: 3 חרקים

י"ט בסיון התש"פ

אקרית אדומה 1,

 עכבישון 1,

 אחר 1.

סה"כ: 3 חרקים.

כ"ו בסיון התש"פ

6 אקריות שקופות,

4 עכבישונים,

נמלה 1.

סה"כ: 11 חרקים.

א בתמוז התש"פ

תריפס 1,

עכבישון 1,

5 אקריות שקופות,

אקרית אדומה 1,

2 זחלים,

כנימה 1.

סה"כ: 11 חרקים.

ט"ז באב התש"פ

תריפס 1,

4 אקריות שקופות,

אקרית אדומה 1,

אחר 1,

2 רימות,

8 ביצים זבוב הפירות.

סה"כ: 9 חרקים.

כ"ח באב התש"פ

2  אקריות שקופות,

4 אקריות אדומות,

37 אקריות קטנות,

עכבישון 1,

זבוב 1,

7 כנימות עש,

כנימה אחרת 1,

2 פסוקאים,

חיפושית 1,

זחל קטן 1,

אחר 1,

3 ביצים זבוב הפירות.

סה"כ: 58 חרקים.

כ"ט באב התש"פ

אקרית שקופה 1,

אקרית אדומה 1,

5 עכבישונים,

זבוב 1,

כנימה 1,

ציקדה 1,

14 רימות,

זחל 1,

אחר 3,

9 ביצים זבוב הפירות.

סה"כ: 28 חרקים.

ט"ז באייר התשפ"א

5 אקריות
עכבישון 1
1/2 חדקנית
סה"כ: 6 חרקים.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות