מעבדת החרקים » תוצאות חרקים בענבים

תוצאות חרקים בענבים

מעבדת כושרות


בענבים הגדלים בגידול מסחרי בעל ריסוסים מסודרים, הנגיעות הפנימית בבשר הענב אינה מצויה כל כך, אך בשנים האחרונות נמצאה נגיעות חיצונית רבה על גבי הענבים והגבעולים. (הריסוסים אינם נותנים פתרון לנגיעות זו). עקב ממצאים אלו ערכנו בדיקות רבות על גבי הענבים, מתברר שמחמת המבנה החלק והשטוח של הענבים החרקים המצויים עליהם יכולים לרדת על ידי שטיפה טובה בזרם מים, אך מחמת הצפיפות של האשכול זרם המים אינו שוטף את כולם ורבים מהם נשארים עליו גם לאחר מכן.

את הבעיה הזו ניסינו לפתור בשני דרכים שונות, האחת פשוטה יותר, אך השניה דורשת טרחה גדולה יותר אך התוצאות טובות יותר:

  1. פירוק הענף המרכזי וחלוקה לאשכולות קטנים, השריה במי סבון למשך כ- 3 דקות, ולאחר מכן שטיפה היטב תחת זרם מים – נקיון זה הועיל ל23 בדיקות מתוך 32 שנערכו.
  2. פירוק כל גרגירי הענבים מהגבעול ושטיפתם תחת מים זורמים (ללא השריה בסבון) – נקיון זה הועיל ל27 בדיקות מתוך 32 שנערכו.

לתועלת הציבור מצורפות תוצאות בדיקות הענבים מהשנים האחרונות, הממחישות את הצורך בשטיפה ונקיון. למותר לציין שכל החרקים המנויים להלן נראו בעין רגילה ללא כל אמצעי הגדלה:

תאריך

תוצאות בדיקה בסלסלת ענבים אחת

י' סיון התשע"ז

אקרית שקופה 1,
28 כנימות עלה,
46 כנימות צהובות,
2 חדקניות.

סה"כ: 77 חרקים

י"א סיון התשע"ז

2 תריפסים,
2 אקריות שקופות,
עכבישון 1.

סה"כ: 5 חרקים

י"ב סיון התשע"ז

8 תריפסים,
10 אקריות שקופות,
6 עכבישונים.

סה"כ: 24 חרקים

כ' סיון התשע"ז

2 תריפסים,
אקרית שקופה 1,
עכבישון 1.

סה"כ: 3 חרקים

כ"א סיון התשע"ז

נקי

ד' תמוז התשע"ז

למעלה מ101 כנימות עלה,
7 כנימות עש.
למעלה מ26 חרקים דומים לגולם.
נמלה 1,
זחל 1.

סה"כ: למעלה מ-130 חרקים

ט"ז תמוז התשע"ז

נקי

ד' אב התשע"ז

נקי

י' אב התשע"ז

תריפס 1,
זבובון 1,
זחל 1,
2 רימות,
נמלה 1.

סה"כ: 6 חרקים

י' אב התשע"ז

עכבישון 1

י' אב התשע"ז

6 עכבישונים,
זבובון 1,
כנימת עש הטבק 1,
2 פסוקאים,
2 זחלים.

סה"כ: 12 חרקים

י"ז אב התשע"ז

תריפס 1,
אקרית שקופה 1,
זבובון 1,
מעין כנימת עלה 1.

סה"כ: 4 חרקים

ל' אב התשע"ז

13 רימות,
זחל צהוב 1.

סה"כ: 4 חרקים

א' אלול התשע"ז

אקרית שקופה 1,
עכבישון 1.

סה"כ: 2 חרקים

א' אלול התשע"ז

זבובון 1,
זחל 1.

סה"כ: 2 חרקים

ג' אלול התשע"ז

4 אקריות שקופות,
זחל 1,
מעין כנימת עלה 5.

סה"כ: 10 חרקים

ג' סיון התשע"ח

עכבישון 1.

ד' סיון התשע"ח

תריפס 1,
11 זבוב הפירות,
4 גלמי זבוב הפירות,
3 אקריות שקופות,
3 רימת זבוב הפירות,
2 עכבישונים.

סה"כ: 24 חרקים

י"ג סיון התשע"ח

רימה 1.

י"ח סיון התשע"ח

זבובון 1.

י"ח סיון התשע"ח

תריפס 1,
אקרית שקופה 1,
4 עכבישונים.

סה"כ: 6 חרקים

כ' סיון התשע"ח

תריפס 1,
2 זבוב הפירות.

סה"כ: 3 חרקים

כ"ג סיון התשע"ח

4 עכבישונים.

כ"ד סיון התשע"ח

עכבישון 1.

כ"ה סיון התשע"ח

תריפס 1,
עכבישון 1.
סה"כ: 2 חרקים

כ"ה סיון התשע"ח

עכבישון 1,
חרק זוחל 1,
תריפס 1,
3 רימות,
חדקנית 1.

סה"כ: 7 חרקים

ה' מנחם אב התשע"ח

13 אקריות שקופות,
אחר 1,
רימה 1,
זחל עש 1,
פסוקאי 1.

סה"כ: 17 חרקים

ג' סיון התשע"ט

2 תריפסים,
אקרית שקופה 1,
2 עכבישונים,
תולעת 1,
גולם 1.

סה"כ: 7 חרקים

י"ח סיון התשע"ט

6 תריפסים,
אקרית שקופה 1,
עכבישון 1.
סה"כ: 8 חרקים

כ"ג סיון התשע"ט

אקרית שקופה 1,
2 עכבישונים,  
תריפס 1.

סה"כ: 4 חרקים

א' תמוז התשע"ט

4 תריפסים,
14 אקריות שקופות,
15 עכבישונים,
אחר 1.

סה"כ: 34 חרקים

ט"ז תמוז התשע"ט

אקרית שקופה 1,
2 אחר,
21 כנימות צהובות.

סה"כ: 24 חרקים

י' סיון התש"פ

עכבישון 1

אקרית שקופה 2.
סה"כ: 3 חרקים

י"ט סיון התש"פ

אקרית אדומה 1,

עכבישון 1,

 אחר 1.

סה"כ: 3 חרקים.

כ"ו סיון התש"פ

6 אקריות שקופות,

4 עכבישונים,

נמלה 1.

סה"כ: 11 חרקים.

א תמוז התש"פ

תריפס 1,

עכבישון 1,

5 אקריות שקופות,

אקרית אדומה 1,

2 זחלים,

כנימה 1.

סה"כ: 11 חרקים.

ט"ז אב התש"פ

תריפס 1,

4 אקריות שקופות,

אקרית אדומה 1,

אחר 1,

2 רימות,

8 ביצים זבוב הפירות.

סה"כ: 9 חרקים.

כ"ח אב התש"פ

2  אקריות שקופות,

4 אקריות אדומות,

37 אקריות קטנות,

עכבישון 1,

זבובון 1,

7 כנימות עש,

כנימה אחרת 1,

2 פסוקאים,

חיפושית 1,

זחל קטן 1,

אחר 1,

3 ביצים זבוב הפירות.

סה"כ: 58 חרקים.

כ"ט אב התש"פ

אקרית שקופה 1,

אקרית אדומה 1,

5 עכבישונים,

זבובון 1,

כנימה 1,

ציקדה 1,

14 רימות,

זחל 1,

3 אחר,

9 ביצים זבוב הפירות.

סה"כ: 28 חרקים.

ט"ז אייר התשפ"א

5 אקריות
עכבישון 1
1/2 חדקנית
סה"כ: 6 חרקים.

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות