מעבדת החרקים » תוצאות חרקים בענבים

תוצאות חרקים בענבים

מעבדת כושרות


בענבים הגדלים בגידול מסחרי בעל ריסוסים מסודרים, הנגיעות הפנימית בבשר הענב אינה מצויה כל כך, אך בשנים האחרונות נמצאה נגיעות חיצונית רבה על גבי הענבים והגבעולים. (הריסוסים אינם נותנים פתרון לנגיעות זו). עקב ממצאים אלו ערכנו בדיקות רבות על גבי הענבים, מתברר שמחמת המבנה החלק והשטוח של הענבים החרקים המצויים עליהם יכולים לרדת על ידי שטיפה טובה בזרם מים, אך מחמת הצפיפות של האשכול זרם המים אינו שוטף את כולם ורבים מהם נשארים עליו גם לאחר מכן.

את הבעיה הזו ניסינו לפתור בשני דרכים שונות, האחת פשוטה יותר, אך השניה דורשת טרחה גדולה יותר אך התוצאות טובות יותר:

  1. פירוק הענף המרכזי וחלוקה לאשכולות קטנים, השריה במי סבון למשך כ- 3 דקות, ולאחר מכן שטיפה היטב תחת זרם מים – נקיון זה הועיל ל23 בדיקות מתוך 32 שנערכו.
  2. פירוק כל גרגירי הענבים מהגבעול ושטיפתם תחת מים זורמים (ללא השריה בסבון) – נקיון זה הועיל ל27 בדיקות מתוך 32 שנערכו.

לתועלת הציבור מצורפות תוצאות בדיקות הענבים מהשנים האחרונות, הממחישות את הצורך בשטיפה ונקיון. למותר לציין שכל החרקים המנויים להלן נראו בעין רגילה ללא כל אמצעי הגדלה:

תאריך

תוצאות בדיקה בסלסלת ענבים אחת

י' סיוון התשע"ז

אקרית שקופה 1,
28 כנימות עלה,
46 כנימות צהובות,
2 חדקניות.

סה"כ: 77 חרקים

י"א סיוון התשע"ז

2 טריפסים,
2 אקריות שקופות,
עכביש 1.

סה"כ: 5 חרקים

י"ב סיוון התשע"ז

8 טריפסים,
10 אקריות שקופות,
6 עכבישים.

סה"כ: 24 חרקים

כ' סיוון התשע"ז

2 טריפסים,
אקרית שקופה 1,
עכביש 1.

סה"כ: 3 חרקים

כ"א סיוון התשע"ז

נקי

ד' תמוז התשע"ז

למעלה מ101 כנימות עלה,
7 כנימות עש,
למעלה מ26 חרקים דומים לגולם,
נמלה 1,
זחל 1.

סה"כ: למעלה מ130 חרקים

ט"ז תמוז התשע"ז

נקי

ד' אב התשע"ז

נקי

י' אב התשע"ז

טריפס 1,
זבוב 1,
זחל 1,
2 רימות,
נמלה 1.

סה"כ: 6 חרקים

י' אב התשע"ז

עכביש 1

י' אב התשע"ז

6 עכבישים,
זבוב 1,
כנימת עש הטבק 1,
2 פסוקים,
2 זחלים.

סה"כ: 12 חרקים

י"ז אב התשע"ז

טריפס 1,
אקרית שקופה 1,
זבוב 1,
מעין כנימת עלה 1.

סה"כ: 4 חרקים

ל' אב התשע"ז

13 רימות,
זחל צהוב 1.

סה"כ: 4 חרקים

א' אלול התשע"ז

אקרית שקופה 1,
עכביש 1.

סה"כ: 2 חרקים

א' אלול התשע"ז

זבוב 1,
זחל 1.

סה"כ: 2 חרקים

ג' אלול התשע"ז

4 אקריות שקופות,
זחל 1,
מעין כנימת עלה 5.

סה"כ: 10 חרקים

ג' בסיון התשע"ח

עכביש 1.

ד' בסיון התשע"ח

טריפס 1,
11 זבוב הפירות,
4 גלמי זבוב הפירות,
3 אקריות שקופות,
רימת זבוב הפירות 3,
2 עכבישים.

סה"כ: 24 חרקים

י"ג בסיון התשע"ח

רימה 1.

י"ח בסיון התשע"ח

זבוב 1.

י"ח בסיון התשע"ח

טריפס 1,
אקרית שקופה 1,
4 עכבישים.

סה"כ: 5 חרקים

כ' בסיון התשע"ח

טריפס 1,
2 זבוב הפירות.

סה"כ: 3 חרקים

כ"ג בסיון התשע"ח

4 עכבישים.

כ"ד בסיון התשע"ח

עכביש 1.

כ"ה בסיון התשע"ח

טריפס 1,
עכביש 1.
סה"כ: 2 חרקים

כ"ה בסיון התשע"ח

עכביש 1,
חרק זוחל 1,
טריפס 1,
3 רימות,
חדקנית 1.

סה"כ: 7 חרקים

ה' במנחם אב התשע"ח

13 אקריות שקופות,
אחר 1,
רימה 1,
זחל עש 1,
פסוק 1.

סה"כ: 17 חרקים

ג' בסיון התשע"ט

2 טריפסים,
אקרית שקופה 1,
2 עכבישים,
תולעת 1,
גולם 1.

סה"כ: 7 חרקים

י"ח בסיון התשע"ט

6 טריפסים,
אקרית שקופה 1,
עכביש 1.
סה"כ: 8 חרקים

כ"ג בסיון התשע"ט

אקרית שקופה 1,
2 עכבישים,  
טריפס 1.

סה"כ: 4 חרקים

א' בתמוז התשע"ט

4 טריפסים,
14 אקריות שקופות,
15 עכבישים,
אחר 1.

סה"כ: 34 חרקים

ט"ז בתמוז התשע"ט

אקרית שקופה 1,
אחר 2,
21 כנימות צהובות.

סה"כ: 24 חרקים

י' בסיון התש"פ

אקרית שקופה 2,
עכביש 1,
כנף זבוב 1.


סה"כ: 3 חרקים שלמים

 

© כל הזכויות שמורות לכושרות