ברוקולי

לברוקולי שני חלקים: תפרחת וגבעולים.

גבעולי הברוקולי - חלקים ואינם מותירים מקום לחרקים להסתתר. לכן לאחר הסרת התפרחת ניתן לנקותם מחרקים על ידי שטיפה יסודית בזרם מים תוך שפשוף של הגבעולים עם ספוג.

תפרחת הברוקולי - נגועה מאוד במיני חרקים שונים. התפרחת צפופה ביותר, החרקים סבוכים בתוכה ולכן ישנו קושי גדול לנקותה. בבדיקות שביצענו נמצא כי בברוקולי שאינו מפוקח ישנם לעיתים  כ100 חרקים, רבים מהם נותרים גם לאחר שטיפה טובה (אפשר לצפות בתוצאות לדוגמא בקישור זה). משום כך הכריעו פוסקי הדור שעל מי שאינו מומחה בכך להשתמש אך ורק בירקות מפוקחים המכונים בפי כל 'גוש קטיף' (מצוי בעיקר בחודשי החורף). להרחבה בענין זה ראו ערך 'ירקות עלים'. 

גם כאשר עושים שימוש בירק מפוקח - יש להדגיש שתי נקודות:

א. ירקות עלים מפוקחים מאושרים לשיווק כאשר עליהם מספר מועט של חרקים שעתידים לרדת בשטיפה. משום כך חובה לבצע בקפידה את הוראות השטיפה הכתובות על גבי האריזה. זו אינה המלצה אלא חובה גמורה, שהנמנע מלבצעה עלול לאכול חרקים בסבירות גבוהה.

ב. לצערנו חלק מן החברות המשווקות כמפוקחות אינן עומדות בתקני הרבנות הראשית לישראל, והוראות השטיפה שעל האריזה אינן מספיקות כדי להבטיח את נקיון הירק. בקישור זה תוכלו לצפות ברשימת החברות שנמצאו נקיות, ובהוראות השטיפה לחברות המפוקחות שאינן ברשימה.

בחברות המומלצות ע"י כושרות די השטיפה תחת זרם מים (בלא השרייה)

ברוקולי קפוא - כאמור, אין אפשרות להשתמש בברוקולי ללא פיקוח מחרקים, ישנו שיווק של ברוקולי קפוא בהכשרים שונים. חלק מן החברות מקפידות על סחורה נקיה לחלוטין, וחלקן מסתפקות בבדיקות מדגמיות תוך שהן משווקות במודע כמות קטנה שנגועה בחרקים. בקישור זה תוכלו לצפות ברשימת החברות שנמצאו נקיות והן מומלצות על ידינו.

© כל הזכויות שמורות לכושרות